Slovoto

Станислав Пенев

Биографични бележки

По-точно: Автобиографична справка

 

Разказите (ако условно наречем така произведенията) ни бяха изпратени с подпис: Станислав Пенев. От пръв поглед се вижда, че това не е истинското име на автора, а негов артистичен псевдоним. Смеем да твърдим, че след внимателен прочит на тези произведения единодушно стигнахме до извода, че те са дело на американски писател, който се опитва да стъпи на местния литературен пазар.

Помолихме наш виден експерт-консултант по въпросите на художествения стил да направи преценка на горепосочения, а и по-долу, автор. Уповавайки се на мнението му, ние стигнахме единодушно до извода, че писателят е роден през 1971 г. и има висше филологическо образувание – някъде под лявата вежда, вследствие на удар, нанесен му от СУ. Друг безспорен факт е, че той не е издал нито една книга до този момент, а едва ли има и други публикации където и да е. По натиска на буквите от пишещата машина върху листа бе доказано, че телесното тегло на тъй наречения Станислав Пенев е в рамките на 80-85 кг., а по наклона на вбиването им със сигурност можем да твърдим, че е висок 185 см.

Химическата експертиза на съмнителните петна по ръкописите сочи, че субектът пие кафе, дъвчи вафла "Мура" и произнася "лъ" като "уъ". Факт е, че се облича адски безвкусно и в момента си търси обувки за зимата.

Умоляват се читателите, които видят мъж с подобно описание, който носи със себе си артистичния псевдоним Станислав Пенев, да запазят привидно спокойствие и да избягват тежки храни.

 


напред горе назад Обратно към: [Станислав Пенев][СЛОВОТО]
© 1999-2018, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух