напред назад Обратно към: [Хумор и сатира][Светослав Пейчев][СЛОВОТО]Новословици


1. Търкулнало се гърнето, та си намерило тъпака.

     (Търкулнало се гърнето, та си намерило капака.)

 

2. Блага сума железни врати отваря.

     (Блага дума железни врати отваря.)

 

3. Сговорна дружина, планина задига.

     (Сговорна дружина планина повдига.)

 

4. Когато лактите говорят и боговете мълчат.

     (Когато фактите говорят и боговете мълчат.)

 

5. Всеки данък си тежи на мястото.

     (Всеки камък си тежи на мястото.)

 

6. Кучетата си траят, а кервана си върви.

     (Кучетата си лаят, а кервана си върви.)

 

7. В затворена фуста муха не влиза.

      (В затворена уста муха не влиза.)

 

8. Две жени под една мишница не се носят.

     (Две дини под една мишница не се носят.)

 

9. Бития — бит, обрания — обран.

     (Бития — бит, ебания — ебан.)

 

10. Гладна мечта хоро не играе.

      (Гладна мечка хоро не играе.)

 

11. Умрял кон не пита.

     (Умрял кон не рита.)

 

12. Храни внуче да те лае.

     (Храни куче да те лае.)

 

13. Празни хора, празни идеали.

     (Разни хора - разни идеали.)

 

14. Каквото повикало — с такова се облажило.

     (Каквото повикало — такова се обадило.)

 

15. Прекаления спец и Богу не е драг.

     (Прекаления светец и Богу не е драг.)

 

16. Всяка баба да си знае гьола.

     (Всяка жаба да си знае гьола.)

 

17. Борд дал — борд взел.

     (Бог дал — Бог взел.)

 

18. Не на всяко дърво става свирката.

     (Не от всяко дърво става свирка.)

 

19. Докарахме я до кривата гуша.

     (Докарахме я до кривата круша.)

 

20. Да бе мирно седяло, не би джудо видяло.

     (Да бе мирно седяло, не би чудо видяло.)

 

21. Всяка гушка си има опашка.

     (Всяка крушка си има опашка.)

 

22. На харизан Мерцедес педалите не се гледат.

     (На харизано магаре петалата не се гледат.)

 

23. Роди ме мамо с късмет, пък ме хвърли на кмет.

     (Роди ме мамо с късмет, пък ме хвърли на смет.)

 

24. Голям залък лапни, голяма сума не казвай.

     (Голям залък лапни, голяма дума не казвай.)

 

25. Всяко стадо си има червена овца.

     (Всяко стадо си има черна овца.)

 

26. Един сви тъпана, друг обра парсата.

     (Един би тъпана, друг обра парсата.)

 

27. Апетитът идва с лягането.

     (Апетитът идва с яденето.)

 

28. Всеки се посира според червата си.

     (Всеки се простира според чергата си.)

 

29. Педя човек лакът брадва.

     (Педя човек — лакът брада.)

 

30. Властите накрая /на Дунава / се давят.

     (Власите накрая на Дунава се давят.)

 

31. Беше разведен под щастлива звезда.

     (Беше роден под щастлива звезда.)

 

32. Бит на гаден вяра не хваща.

     (Сит на гладен вяра не хваща.)

 

33. Усетила се Мара, че някой я бара.

     (Усетила се Мара да се побара.)

 

34. Разложил се като пет пари в кесия.

     (Разположил се като пет пари в кесия.)

 

35. Много ум за нищо.

     (Много шум за нищо.)

 

36. От трън, та на влог.

     (От трън, та на глог.)

 

37. Пие водка от извора.

     (Пие вода от извора.)

 

38. Да си дойдем на сумата.

     (Да си дойдем на думата.)

 

39. Взе ми шумата от устата.

     (Взе ми думата от устата.)

 

40. Който се учи, той ще получи.

     (Който се учи, той ще сполучи.)

 

41. От устата му сума не излиза.

     (От устата му дума не излиза.)

 

42. Между краката лъснат — в главата блъснат.

     (У краката лъснат — в главата блъснат.)

 

43. Празен кавал прав не стои.

     (Празен чувал прав не стои.)

 

44. Яката кобила двама я качват.

     (Яката кобила двама я качват.)

 

45. Хванал една за главата, друга за краката.

     (Хванал едно за главата, друго за краката.)

 

46. Вържи попа, да е мирно селото.

      (Вържи попа, да е мирно селото.)

 

47. Не питай старо, ами платило.

     (Не питай старо, ами патило.)

 

48. Вода гази — кален ходи.

     (Вода гази — жаден ходи.)

 

49. Рано пие, рано пее.

      (Рано пиле, рано пее.)

 

50. Врат брата не храни, но тежко му който го няма.

      (Брат брата не храни, но тежко му който го няма.)

 

51. Всеки замък си тежи на мястото.

      (Всеки камък си тежи на мястото.)

 

52. Управник и за сламка се хваща.

      (Удавник и за сламка се хваща.)

 

53. Бито — платено.

      (Пито — платено.)

 

54. Двама се барат — трети печели.

      (Двама се карат — трети печели.)

 


напред горе назад Обратно към: [Хумор и сатира][Светослав Пейчев][СЛОВОТО]

 

© Светослав Пейчев (Simon Martin). Всички права запазени!

 


© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух