напред назад Обратно към: [Гъбата или обратното на обратното][Цветан Марангозов][СЛОВОТО]2


Целта е да ти стане така леко-лекичко да ти стане

         че да полетиш като перце от крило на ангелче

Майка вика

Вода вода

Стомните ми стигаха до рамото

Стомните забавиха растежа ми

В училище стоя на края на редицата

Слагам в обувките си сгънати вестници

Да спечеля поне сантиметърче

Да стана поне предпоследен

Вода вода

Майка чисти от сутрин до вечер

Къпе прасето

Къпе котките

Къпе се сутрин след ставане и вечер преди лягане

Вечер преди лягане къпе накрая и мен

Мъкна стомните до мегдана

Оставям стомните на чешмата при жените да пазят ред

И бързам при Ружето

Ах Ружето

Ох Ружето

Наднича през плета

Ангелче без криле

Оглежда се

Вдига сукманчето

Между тънките бедърца стиска ален мак

Иска да й отнема цветето с уста

И тъкмо да захапя цветето - една оса ме жили в петата

В къщи ме посрещат шамарите на майка

Майка чака от часове за водата

Змия казвам

Змия ме ухапа

Сиво-синкава змия с жълти точици по гърба

Жлезите под мишниците ми се подуха

Майка се уплаши

Фелдшера на селото няма противоотрова

Майка хуква с колелото

Петнайсет километра до града

Петнайсет километра обратно

През целия път вали пороен дъжд

Пристига с ампулите запъхтяна и мокра до кости

Фелдшерът се съмнява

Пита

Змия ли беше или беше оса

Обяснява ми

Ако е оса противоотровата ще действа

                            като смъртоносна отрова

Майка ме гледа мрачно

Мисълта че е блъскала тридесетте километра напразно

                                         я вбесява

Змия беше

Змия ме ухапа

Кълна се

Кълна се във всичко най-свято

И скришом се оглеждам за последен път

Последна мисъл: поне няма да мъкна повече стомните

Сбогом Ружке

Фелдшерът ми слага инжекцията

Затварям очи

Очаквам окончателното Нищо

Но нищо

Заспивам

Събуждам се

Разочарован съм до смърт

Първата ми мисъл: отново ще мъкна стомните

Отново ще ме болят кокалите

Още не съм се съвзел и майка пита

Оса ли беше или змия

Години наред все пита

Неочаквано пита

Из засада пита

Оса ли беше или змия

Змия беше майко

Змия ме ухапа

Малка сиво-синкава змия с жълти точки по гърба

Дори на смъртно легло в болницата пита за последно

Синко

Кажи на майка истината

Оса ли беше или змия

Змия беше майко

Змия ме ухапа

Малка сиво-синкава змия с жълти точки по гърба

Давам й честната си дума

Кълна се във всичко най-свято

Змия беше

/А не беше змия - оса беше/

Лъжа майка си в предсмъртния й миг

Лъжа без да ми мигне окото

Без капка угризение

Непринудено лъжа

Спонтанно лъжа

Искрено лъжа

И издържам на последния й поглед

И сам си вярвам в този момент че змия ме ухапа

Майка издъхва с физическото усещане за моята лъжа

 

Но какво е моята малка лъжа

В сравнение с всепризнатата истина че ние българите      

                   сме били освободени за втори път

Че всеки ден бил по-разумен от предишния

По-богат

По-светъл

По-радостен...

 

 

Едрата жена се връща, сяда на мястото си.

 

 

Ах Истината

Истината с главна буква

Истината може да се каже за секунди

Истина може да се каже с няколко думи

Две-три имена

Две-три думички

Истината е че

Че че е че

Ч ч ч ч

Че геееееннннннррррр...

 

Дави се, припада. Лежи, чува се грохот от премина-ващ влак. Съвзема се.

 

Случва ми се напоследък често

Заспивам внезапно

На място

Напрежението ме приспива

Сънувам влакове

Гари

Релси

Все закъснявам

Все седя в погрешния влак

Все бързам за някъде

Все не зная за къде бързам

Зная че ме очакват

Че нещо

Че някой ме очаква

Но кой

И за какво

За добро ли

За зло ли

Посоката

Няма кой да ти посочи посоката

Да те насочи

Няма кого да попиташ

Кошмарната загадка измъчва всеки път съня ми

Безпътицата ме събужда...

 

 

 

Не

Не съм герой

Никога не съм бил герой

Винаги съм мечтал да бъда герой

Но ето не съм

Не става

Не мога

Симбиоза между театър и моята реална драма

Няма да стане

Симбиозата се проваля

Типична идея на дилетант

Дилетант на разкаянието

Но може би някой от вас

Не се притеснявайте

Моля

Възползвайте се

Наема за залата е платен

Има кой да изчисти пода след вас

Не

Никой

До един никой

Нито един

Защо тогава аз

Защо пък тъкмо аз

Има хора

Големи хора

Важни хора

Опасни хора

Заради едно лизване на гъбата убиват жив човек

Заради една излишна дума

Заради едно име

Струните ти увисват

Как да запееш без фалшива нотка

Напиваш се с носталгия по окончателното

Носталгията да те няма

Да не си се родил

Да си беше спестен

Опитно зайче

Жертва на загриженост

Жертва на жестока загриженост

Герой да

Герой на любопитството

Това да

Любопитството е фокусирана материя

                              втренчена в загадката си

В безумието си

Иска да види какво още ще се случи

С теб

С мен

С него

С всички

С цялото

Няма омръзване

Няма насищане

Любопитството остава будно и след смъртта

Недоказано е но е факт

Това е факт

Любопитството няма мярка

Иска да присъства и при сгромолясването на

                                     Слънчевата система

Ааааа каква гледка

Любопитството сочи напред

Паметта сочи назад

Любопитството е силно

Паметта е слаба

Паметта кръшка

Избира

Измисля

Паметта лъже

Българина е генетичен лъжец

Българина лъже за щяло и не щяло

Лъже от възторг

От принуда

От нужда

Българина лъже от любов

Българина лъже паметта си и паметта го лъже

Българина и паметта му се надлъгват взаимно

 

Демонстрира с чадъра си различни "хватки", зарежда дръжката, приближава се до предполагаема жертва, натиска спусъка.

 

Губиш печалбата

Печелиш загубата

Печелиш имунитет

За сметка на умиращото тяло

Доходна сметка

Печелиш неприкосновеност

Печелиш окончателния край

                    като следствие на всяко поведение

Глупака пропуска такъв шанс

Интелигентния убиец не пропуска такъв шанс

Интелигентния убиец предусеща че без тайна

                                    се умира по-леко

Прощалната истина е красива

Прощалната истина приключва в нова

                                 красива дейстителност

Обратното е прощален подарък

                             за покварената ми биография

 

Жонглира с чадъра, насочва го в публиката, спира "мерника" върху жената от втория ред. Показва фотография "като млад".

 

Преди носа ми беше картоф

В това отношение носа спечели

Преди устните ми бяха плътни

Чувствени

Сега устните ми са тънки

Загубиха характер

Преди краищата на веждите ми бяха повдигнати

Сега веждите ми висят

Преди не ми отиваше мустак

Сега мустака ми отива

Цвета на очите и гласът ми останаха същите

Гордеем се с нашите специалисти

Скулптори на живо месо

Това което бях преди го блъсна камион на улицата

Разлепиха некролози в родния ми град

Избрах си ново име

Заселих се на нашето слънчево крайбрежие

Двайсет години в мазетата на нашите Доброжелатели Между папки и досиета

Пенсионирах се по болест

Но тайната

Тайната продължава да бъде служебна

Закона за държавната тайна е недвусмислен

Но държавна тайна без държава

 

И вечния ми страх да не срещна приятел от по-рано

Веднъж на Света Неделя

Виждам Люпи

Люпи се приближава прегърбен

Той ходеше още като ученик нарочно прегърбен

                                  - форма на съпротива

Земляк

Седяхме на един чин

Правя се че не го виждам

Но Люпи ме спира

Пита колко е часа

Изтръпвам

Ако ми чуе гласа може би ще ме познае

Показвам му часовника си

Но Люпи не поглежда часовника

Люпи ме гледа втренчено

Люпи е присъствал в родния ни град на моето

                                             погребение

Бързам да отмина

Все този проблем

Криеш се

А ти се иска пред някого да запееш

Пред момиче

Пред жена

Пред жена не

Жените са угроза за двойното ми дъно

Жените не умеят да слушат внимателно

Жените нямат търпение да слушат

Не чуват думите

Не следят текста

Не вникват

Чуват може би откъслечно мелодията

А моята мелодия звучи фалшиво

                            защото идва от все сърце

Сложно възприятие за жената

Пред кого да запееш

Контактите ми бяха сведени до минимум

Задължих се писмено

Никакви песни

Дата

Подпис

Печат

"Тонито, Тонито...

Кой ли открадна на малката Тони

оченцето десно?

Оченцето десно за шепа бонбони.

Гумени пръсти изрязоха чевръсто

окото чудесно.

Окото чудесно.

Рефрен

Ох, и всичко това без упойка

Ах, и всичко това без упойка"

 

 

 

Народната музика - не

Мразех като ученик народната музика

Ориенталската гама

Самосъжалението

Чуждата мелодия - да

Забранения ритъм - да

Преследваната нота намираше убежище в ушите ми

В гимназията записах английски

Езикът на обречените народи

На загиващата класа

Зубря речника наизуст

Владея учебника за цялата година

Тайно изхвърлям от тавана старите боклуци

Чистя

Боядисвам

Дърводелствам

Малък бар

Високи столчета

Червени и сини лампички

Грамофон

Колекция от забранени плочи

The Voice of Amerika

Harry James

Glenn Miller

Louis Armstrong

Ella Fitzgerald

Nat King Cole

Frank Sinatra

Coca-Cola-плакат на вратата

Жълто сако

Шарена вратовръзка

Захаросана къдрица на челото

Панталони кюнци

Първия мустак боядисан с туш

И Бриджит Бардоооо

Бриджит е луда по мен

По моето тяло

Иска го

Предлага един милион долара

Какво са за Бриджит един милион долара

И нашите Доброжелатели се полакомяват

За какво им е моето тяло

Размяна на Женевското езеро

Падам отмалял в топлата й прегръдка

Отдъхвам си десетилетия

 

 

 

Тривиална мечта ли

Фантазия ли

Детинщина ли

Не

Тази представа е форма на

Съ

Про

Ти

Ва

Тази представа подрива натрапените метафори

                             на нашите Доброжелателите

Подрива натрапената ни пуританщина...

 


напред горе назад Обратно към: [Гъбата или обратното на обратното][Цветан Марангозов][СЛОВОТО]

 

© Цветан Марангозов. Всички права запазени!


© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух