Хайдушки копнения

 


напред горе назад Обратно към: [Пейо Яворов][СЛОВОТО]

Яворов работи върху своите спомени от Македония в продължение на няколко години. Започва да пише първия спомен - с окончателно заглавие "Към границата" - на 10 декември 19004 г., а самата книга "Хайдушки копнения" излиза от печат преди 25 декември 1908 г. (на корицата е означено: 1909 г.). През тези 4 години Яворов печата в "Мисъл" и "Демократически преглед" отделните глави, като непубликувана в периодиката остава единствено последната глава "Невесел край".


© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух