напред назад Обратно към: [Избавление][Иван Вазов][СЛОВОТО]На децата


Когато ги видях на улицата в Русе, че вървяха в строй, с тояжки на рамената вместо пушки, под бял пряпорец с червен кръст и пееха известната песен „Марш, марш, генералю наш!“

 

 

Драго ми е да ви виждам

с тия пушки от дръвца

и на вас не се насищам,

драги, румени деца.

 

Знамето си гордо вейте,

смело стъпяйте във ред,

            Ах, дечица, пейте,

            стъпяйте напред!

 

Вашта песен ободрява,

вдига чувствата у нас,

ваший вид ни наумява,

че в голям живеем час.

 

Малки сте, но пламенейте,

дяца нежни като цвет!

            Ах, дечица, пейте,

            стъпяйте напред!

 

Вашто име, вашто племе

крийше до днес мрак и срам,

но да бъдете големи

никой веч не пречи вам.

 

В славни часове живейте,

падна турчинът проклет!

            Ах, дечица, пейте,

            стъпяйте напред!

 

Йоще злото не отрови

на устата ви смеха

и тиранските окови

вие гледате в праха.

 

Викайте и се гордейте.

Тъй сте хубави наглед.

            Ах, дечица, пейте,

            стъпяйте напред!

 

Скоро вий, душици прости,

ще пораснете при нас,

ще наякнат ваште кости,

ще сдобийте мъжки глас.

 

и тогаз ще разумейте,

що най-мило й в тоя свет...

            Ах, дечица, пейте,

            стъпяйте напред!

 

Ваште батювци при Шипка

се покриха с лаври там:

който храбро в боя припка,

той днес бива пръв, голям!

 

Както тях и вий ще лейте

кръв за правда и за ред:

            ах, дечица, пейте,

            стъпяйте напред!

 

Стъпяйте, войници малки,

с пряпореца ваший бял,

с тия войнствени игралки,

с ваший малък генерал!

 

С тия чувства да старейте,

с тях гордейте се навред!

            Ах, дечица, пейте,

            стъпяйте напред!

 

С кръв и жъртви страховити

волен станахме народ,

вий плода ще да вкусите

на столетни мъки, пот.

 

Но да пазите умейте

бащиния свят завет!

            Ах, дечица, пейте,

            стъпяйте напред!

 

Март 1878, Русе

 


напред горе назад Обратно към: [Избавление][Иван Вазов][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух