напред назад Обратно към: [Майска китка][Иван Вазов][СЛОВОТО]Съвети за наука


Как? Ти желаеш със наука

ума си да обремениш?

С пера, със книги и с азбука

ти стола си да украсиш!

 

Обаче ази съм на мненье

да си останеш в простота,

да, че безмерното ученье

вреди, покваря хубостта.

 

Ти имаш туй, кое ти тряба,

познанието да плениш...

И с него ти, макар и слаба,

в покорство всинца ни държиш.

 

Ала за тебе, не за друга,

и зарад твоята любов,

за да ти сторя таз услуга,

с голяма радост съм готов.

 

Тъй, слушай моите съвети,

А, Б учи най-първо ти,

подир – любовни ми билети

със прилежание чети!

 

Кога история залавяш,

там по-полезното дири

и с туй, което ще забравяш,

ти паметта си не твари.

 

Недей изучва глупостите

на новите ни времена,

нито делата зверовити

на хвалените племена.

 

Недей зная до де владали

Атила, Карл и Тамерлан,

мини и папските скандали,

и средневековата сган.

 

Иди в най-древните години,

във баснословний оня век,

и днеска кой плени души ни,

обайва младий человек.

 

Но славната Семирамида

набързо ти я остави,

с внимание чети Овида,

той теб ще много да яви.

 

Познай ти Пафос и Цитера

и техните народи там,

що на богинята Венера

се вечно кланяли във храм.

 

Учи и тез събитья вети,

изпълнени с небесна сласт,

кога слазяли боговете

при хубавиците у нас.

 

Ала пази се от въртопа,

де сред любовниците трай.

Таз непреклонна Пенелопа

за техните молби нехай.

 

Тя, вярна, чака, ожидава

свой Одисея във тегло,

кой може би се наслаждава

         прегръдките на Калипсо.

 

Без тая вярност упорита

имала би по-блага чест:

кат тебе би била честита

и като теб любезна днес.

 


напред горе назад Обратно към: [Майска китка][Иван Вазов][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух