напред назад Обратно към: [Майска китка][Иван Вазов][СЛОВОТО]Влахиня, гъркиня и българка


Три девойки хубавици,

до три млади гълъбици

млад Стояна обикалят

и на него се прималят.

 

Първа мома бе влахиня,

втора – лъскава гъркиня,

третя – българка чернока,

белолика, че висока...

 

Влахиня му скритом клюма,

па се моли и му дума:

„Вземи мене, млад Стояне,

много ща ти дам имане:

три товара дари нови

и един товар грошове.“

 

Гъркиня му скритом клюма,

па се моли и му дума:

„Вземи мене, млад Стояне,

много ще ти дам имане:

три товара със коприна

и две хиляди флорина!“

 

Българка и тя му клюма,

па се моли и му дума:

„Вземи мене, млад Стояне,

много ще ти дам имане:

три хамбара, цяло стадо,

че и мойто сърце младо!“

 


напред горе назад Обратно към: [Майска китка][Иван Вазов][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух