Звукове

 


напред горе назад Обратно към: [Иван Вазов][СЛОВОТО]

 

Набрал и въвел в мрежата: Мартин Митов

Звукове е може би най-продължително време писаната и композирана Вазова стихосбирка. В двете издания на стихосбирката стихотворенията понякога са дадени размесено. Всъщност Звукове обхваща в окончателния си вид стихотворения, писани в периода 1882-1895. Това безспорно определя и тематичното разнообразие на стихосбирката: циклите особено са плод на различни преживявания, настроения, пътувания.
Текстът на мотото на титулната страница на Звукове гласи: De verre, pour gеmir, d'airain, pour resister. V. Hugo (От стъкло - за да кънти, от бронз - за да устоява. Виктор Юго.)
В книжните издания на поезията на Иван Вазов в сбирката Звукове са включени три големи цикли: В чужбина, Дисонанси и В лоното на Рила. В "Словото" тези отделните големи цикли са публикувани като отделни стихосбирки със съответните си заглавия.


© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух