Дисонанси

 


напред горе назад Обратно към: [Иван Вазов][СЛОВОТО]

(Набрал и въвел в мрежата: Преслав Марков)

След „В чужбина” „Дисонанси” е другият голям цикъл от стихосбирката „Звукове”. Тъй като включва в себе си някои по-малки цикли, можем той се приема за дял от стихосбирката. Той съдържа: стихотворението „Трънкосливката”, цикъла „Предпролетни сонети”, голяма поредица самостоятелни стихотворения и малките цикли „Какво мълвеше Монблан” и „Женевско езеро” (първият е печатан преди това в стихосбирката Под нашето небе). Като обяснение за заглавието на стихосбирката се дава разнородността на отразените в нея настроения. Иван Вазов е имал идея да издаде цяла стихосбирка със заглавие „Дисонанси”, но намеренията му се осъществяват едва до цикъл със същото заглавие в пределите на „Звукове”.


© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух