напред назад Обратно към: [Стихотворения, печатани през 1900-1910][Иван Вазов][СЛОВОТО]Владиката Каравангелис


Каравангелис*, пастирът Христови,

яви се весел при пашата пак:

- Паша ефенди! Днес комити нови

открих: готви тъмници и окови.

Бог нек закриля царя наши драг!

- Владико, аферим на теб и слава.

Слуга си верен на султана, брава!

 

II

Каравангелис, верният слуга

на падишаха, пак е при пашата:

- Ефенди, радост пълни ми душата:

комити други аз открих сега.

Против исляма дигаха раята!

- Фала и чест на тебе, баш кишиш**.

Султана много ще задоволиш!

 

III

Каравангелис, честният владика,

яви се пак и с тържествующ глас:

- Паша ефенди, радостен извика,

готви бесилки: трийсет йощ клетнйка,

душмани царски, днес подуших аз!

- Брилянтен орден в знак на благодарност

султанът готви зарад твойта вярност.

 

IV

Каравангелис пак се появи:

- Паша ефенди, веч съмненье няма:

комити с пушки крият се във храма.

 

Нек паднат тозчас техните глави

под славний ятаган на Дин-Исляма!

 

Кога излезе черний грък, пашата, блед,

плюна по него и пошушна: пис миллет!***

 

София, 8 януари 1904 г.

 


* Гръцки владика в Македония днес, прочут по мръсните си шпионства и предателства спрямо въстаниците.

** Главен духовник

*** Мръсеи народ

 


напред горе назад Обратно към: [Стихотворения, печатани през 1900-1910][Иван Вазов][СЛОВОТО]
© 1999-2020, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух