напред назад Обратно към: [Песни за Македония][Иван Вазов][СЛОВОТО]



"Ще ви строшим зъбите"


"Ще ви строшим зъбите!"* -

Спалайкович крещеше,

кога ни над главите

румънски меч лъщеше.

 

"Щом ви изровим гроба! -

наследникът извика, -

в самата ви утроба

ще си забием щика!"

 

"Две царства на Балкана -

крал Петьр гневно рече -

не могат днес остана:

ний мощ - вий прах сте вече!"

 

Ний слушахме в мълчанье

и гълтахме сълзи си.

Ужасний гняв, страданье

задушвахме в гърди си -

 

в триумфите въздържни

и в мъките - такива...

Течаха дните тъжни

в скръб горда, мълчалива.

 

Без шум, с лица унили

лечехме рани тежки

и сбирахме ний сили

титански в гърди жежки...

 

И при закрити двери

светата воля божа

ний чакахме с доверье

във правдата и ножа.

 

И чакахме под звука

на хулите, позора

кога ще да почука

часът за отговора.

 

И чухте, о душмани

безжалостни, злоради,

на вашите закани

какъв ответ се даде!

 

Януари 1916 г.

 


* Текстуални думи на Спалайковича, сръбский представител при подписването Букурещкия договор, казани на нашите делегати в заседанието.

 


напред горе назад Обратно към: [Песни за Македония][Иван Вазов][СЛОВОТО]
© 1999-2020, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух