напред назад Обратно към: [Кардашев на лов][Иван Вазов][СЛОВОТО]XXXV. The great attraction


Свърши се това проклето разискване! - каза с облекчение Матилда, когато ръцете се дигнаха и болшинството се произнесе за приемане законопроекта.

- Какво иде сега? - попита чипичката.

В тоя миг едно радостно шушукане профърча по предната линия.

- Изборите! - зачуха се извиквания.

- Проверката на изборите!

Сега всички погледи се устремиха жадно на ораторската трибуна. Всеобщо оживление и любопитство наелектризира галерията.

- Защо е това движение по повод на проверката на изборите? - попита Кардашев Тачева.

- А, вие не знаете? - обади се Тачев. - Изборите занимават от две недели камарата и вълнуват цялата столица. Вчерашното заседание се продължи осем часа все по същия избор. Говориха осемнайсет оратори. Но вие четете вестниците!

- Не ги чета... От няколко време съм се отчаял да различа в тях истината от лъжата...

- От хората учите новини? Пак печелите, поне псувните не четете... А аз - вече ми е краста: чета всичките вестници... Цяло нещастие. Защото това са истински фабрики за кал!... Вчера страшна врява имà. И днес навярно ще имаме сцени. По въпроса за изборните проверки болшинството и меншенството са се хванали за косите; тия проверки са бойното поле, на което партиите си дават най-яростните битки и ожесточението достига до пароксизъм. По причина на тия проверки отложени са въпроси сто пъти по-важни, безотлагателни и от жизнен интерес за страната. Камарата е застрастена до висша степен. И днес не ще мине без шум и крайности. С тая надежда иде и тоя свят, дето го гледате, че е изпълнил до върха трибуните, а в ложите ще се издушат. Никога отнапред такова чудо не е било. Не! Дано се премахнат тия проверки по-скоро. Те покрусиха честта на най-отбраното Народно събрание...

- Днеска има ли някоя важна проверка? - попита Кардашев.

- Според дневния ред иде Крушковият избор. - Ето докладчикът на проверочната комисия излезе да го докладва. Утвърждението на Крушковия избор е сигурно, защото контестация не е подавана срещу него до днес. Щом не се оспорва правилността на един избор, естествено, той се утвърдява от Събранието, макар да бъде най-незаконен, както е Крушковият?

- В какво се състои незаконността му?

- В годините на избрания. По конституцията, както знаете, само който е завършил трийсетгодишна възраст, може да бъде народен представител. Крушков няма и двайсет и шест години: аз го знам, че е връстник с брата ми Станимира, а Станимир чак на свети Андрей навършва двайсет и шестата си година, сиреч подир един месец... Та той и по лицето се познава.

- Кой е?

- Вижте го!

И Тачев посочи долу, седнал между една група от четворица депутати, един червендалест момък, със сключени вежди, с черни, едвам поличали мустачета.

- Да, съмнение няма: Крушков по никой начин не може да има сега трийсет години! Тоя факт вади очи - каза Кардашев, като изглеждаше депутата.

- Мене ми е казвала майка му, че са връстници със Станимира.

- Е, как е избран?

- Той е бил избран от партията си; сам, доколкото знам, не си е давал явно кандидатурата. Той е честен, макар и честолюбив, момък. Той надали би се явил тука, да имаше контестация за годините му. Крушков е даровит и оратор. Партията му го много цени и по всеки начин ще гледа да запази такава една сила в редовете си. И нему, естествено, се иска да остане в камарата; но той е честен и сам би се оттеглил, ако избирателите му подигнеха въпрос за депутатското му непълнолетие...

 


The great attraction (англ.) - голямата съблазън

 


напред горе назад Обратно към: [Кардашев на лов][Иван Вазов][СЛОВОТО]
© 1999-2019, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух