напред назад Обратно към: [Люлека ми замириса][Иван Вазов][СЛОВОТО]Жива история


На Добри Ганчев

 

Аз здрав съм син на здраво поколенье

с желязна воля, с вяра от челик,

упорно в труд, мъжествено в търпенье,

то носи на плещи си твар велик -

 

твар тежък - дълъг низ години

на бури, на превратности безброй,

свидетел бях на всичките съдбини,

що бодро преживя народа мой.

 

Душата ми е цяла разорана

от страшний на неволите му плуг,

на всичките трептежи на Балкана

       история съм жива тук!

 


напред горе назад Обратно към: [Люлека ми замириса][Иван Вазов][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух