(EN)

 

напред назад Обратно към: [Пряпорец и гусла][Иван Вазов][СЛОВОТО]"Радецки"


Тoi, Liberte, que je chante et que j'adore,
Dirige mon navire sur cette onde...

Lebrun

 

Тих бял Дунав се вълнува,

  весело шуми

и "Радецки" гордо плува

  над златни вълни.

 

Но кога се там съзирва

  Козлодуйский бряг,

в парахода рог изсвирва,

  развя се байряк.

 

Млади български юнаци

  явяват се там,

на чела им левски знаци,

  в очите им плам.

 

Горд отпреде им застана

  младият им вожд -

па каза на капитана

  с гол в ръката нож:

 

- Аз съм български войвода,

  момци ми са тез,

ний летиме за свобода

  кръв да лейме днес.

 

Ний летим на България

  помощ да дадем

и от тежка тирания

  да я отървем.

 

Парахода остави ни

  и по начин благ,

та дружината да мине

  на родния бряг.

 

Капитана - немец същи -

  отказва - тогаз

Ботев люто се намръщи,

  вика с бурен глас:

 

- Туй го искам, не се моля:

  всички сте във плян.

Тук се гледа мойта воля,

  аз съм капитан!

 

Чуй, там днеска мре народа

  в бой с ужасен враг!

Карай бързо парахода

  на българский бряг!

 

И гласа му става страшен

  при тия слова,

немец бледен и уплашен

  преклони глава.

 

Бърже парахода плува

  към желаний край,

Дунавът се по вълнува,

  весело играй.

 

Много време се измина

  как не бе носил

храбра българска дружина -

  твар за него мил.

 

А дружината запява

  песен зарад бой

и байряка се развява

  гордо с лева свой.

 

Парахода веч наваля

  на милия бряг,

Ботев шапката си сваля,

  че говори пак:

 

- Хайде, братя, излезнете,

  тука ще се спрем

и земята цалунете,

  дето ще да мрем!

 

И от радост упоени

  пред левския стяг

всички падат на колени

  на светия бряг.

 

- Братя! - вика им войвода

  със гърмовен глас. -

Скоро радостно народа

  ще посрещне нас!

 

Скоро с гръм ще поздравиме

  Стара планина,

кървав бой ще заловиме

  с турски племена!

 

Ний във битки не сме вещи,

  малко сме на брой,

но сърца ни са горещи -

  гладни сме за бой!

 

Скоро турчин ще изпита

  грозната ни мощ:

правдата е нам защита,

  левът ни е вожд!

 

И по цяла околия

  глас екна съгрян:

"Да живее България,

  смърт на зли тиран!"

 


напред горе назад Обратно към: [Пряпорец и гусла][Иван Вазов][СЛОВОТО]
© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух