напред назад Обратно към: [Хъшове][Иван Вазов][СЛОВОТО]Явление 12


Владиков и Крецулеско

Владиков. Entrez.

Крецулеско (влазя, богато и изящно облечен във фрак и ръкавици, изглежда надменно, презрително Владикова, без да го поздрави. Походва малко, сваля на стола цилиндра си и сяда, без да гледа Владикова).

Владиков (изглежда мълчаливо и гневно Крецулеска, без да поздрави, туря си цилиндра и с ръце отзад бавно излазя).

 

Завеса

 


напред горе назад Обратно към: [Хъшове][Иван Вазов][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух