Легенда за разблудната царкиня

  • I (...И там, на тоя бряг пустинен...)

  • II (Кой изхлипа в пустошта...)

  • III (С болката на прималняло цвете...)

  • IV (Витае трета нощ над водната пустиня...)

  • V (И когато завърши тринощното бдение...)

  • VI (Бурята стръвно изхвръкна...)

  • VII (В предели потайни, в чертог запустял...)

  • VIII (Денят издига златен щит...)

  • IX (И ето - отново три деня в растяща тревога...)

  • X (Мълчи, а светлий бряг застила черна тиня...)

 


напред горе назад Обратно към: [Димчо Дебелянов][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух