напред назад Обратно към: [Бридж на вила Тера][Рали Мейдър][СЛОВОТО]1


- Четири Без Коз - каза Бог и впери обнадежден поглед във Фея.

- Пас. - Дявол събра картите си и ги постави грижливо върху масата, с лицето надолу.

Очертаваше се майтап. Бог и Фея бяха страхотни скици на Спортен бридж винаги, когато се паднеше да са партньори. За съжаление, това не се случваше особено често. Всъщност, само два пъти досега. Дявол наистина трябваше да мами здравата днес, за да натъкми Бог и Фея да се паднат в един отбор. Дявол беше добър в измамите. Беше също и в едно от тези настроения на смъртна отегченост - друга добра причина за него да играе със Смърт, понеже това никога не беше отегчително.

Ама Четири Без Коз! Дори и Дявол не можеше да го предвиди. Само се надяваше да стане. Оформяше се върхът на забавлението!

Дявол доста харесваше Фея. Не защото беше красива и добросърдечна, със сигурност не заради това. Не дори и заради начина, по който се изразяваше - нейните дъ-ъ-ълги и украсени изречения, за чието проумяване се изискваха дяволски умения. Това, което наистина харесваше в нея, беше способността й да нервира Бог далеч по-успешно, отколкото на самият Дявол му се отдаваше. Тя го правеше по такъв очарователен начин - чрез използване на кратки изречения! За съжаление, Фея ги употребяваше най-вече когато играеше Бридж - за да изрече грешен анонс.

- Шест Кари* - каза Фея небрежно и опипа диамантения си пръстен.

Смърт се изхили самодоволно и удари два пъти по пода с косата си - негов начин за обявяване на наказателна контра. Двамата най-близконамиращи се на Проклетия остров моментално се тръшнаха от неизлечима болест.

- Фейо! - прогърмя Божият глас и мощна гръмотевица изпълни въздуха на Вила Тера. - Не може да имаш СЕДЕМ Аса!

- Нямам никакви Аса, споменах ли нещо за Аса въобще? Имам шест Кари - каза Фея нацупено.

- Никакви Аса??? - Бог награби огромен кичур от брадата си и го изтръгна в отчаяние. Тропическата гора на Проклетия остров внезапно и без видима причина загуби сто и четири дървета.

Лековерния Бин Млама преброи всичките изкоренени стволове, почеса се зад ухото и реши, че не е зле да се приготви за тератресение.

- Никакви! - тросна се Фея на Бог. - Какво още искаш да знаеш, за да вземеш решение? Всичко ти казах, нали? Честно си признах веднага, че имам само две Спатии, после ти обясних, че имам също и две сърца** ...ДВЕ сърца! Какви щуротии ми се налага да казвам! Покорно си обявих трите Пики и, по мое мнение, нямаше абсолютно никаква нужда да ме питаш колко Кари имам - това можеше и сам да си го изчислиш, като се има предвид, че държа тринайсет карти в ръката си!

- Боже! - изпъшка Бог. - Кой те учи как да играеш Бридж?

- Дявол ме учи - каза Фея. - Мразя я тая игра - тъпа и смотана и какъв е смисълът да се играе въобще, като вече ми знаеш всичките карти и плешката ме сърби!

Дявол дотътри стола си зад Фея и услужливо я почеса с рогата си. Смърт тактично погледна на другата страна. Бог стисна глава, изправи се и започна да скача трупешката. Тератресението беше почувствано по цялото протежение на Вила Тера.

Лековерния Бин Млама, в безопасност по средата на полето, огледа небесата и реши да стане свещеник.

 


* На английски за каро и диамант се използва една и съща дума. - Б. а.

** Както и за купа и сърце. - Б. а.

 


напред горе назад Обратно към: [Бридж на вила Тера][Рали Мейдър][СЛОВОТО]

 

© Рали Мейдър. Всички права запазени!


© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух