напред назад Обратно към: [Бридж на вила Тера][Рали Мейдър][СЛОВОТО]2


Бог просто трябваше да сътвори Вила Тера. Нямаше начин да го избегне. От доста отдавна имаше подозрения, че нещо му липсва на Творението. Нещо хубаво, справедливо и мирно. Нещо спокойно и домашно. Някъде, където да играе Спортен бридж. Накратко, имаше нужда от лятна къща.

Бог запретна ръкави и привика трима експерти. Чевръсто беше създаден комитет, председателстван (разбира се!) от Бог. Първата сбирка беше невероятно успешна - името на лятната къща бе определено без никакви спорове. То дойде толкова естествено, че Фея, която единодушно (и против волята й) беше определена за секретарка, установи, че й е невъзможно да се сети кой пръв предложи името Вила Тера. Тя сбърчи мраморното си чело, направи свинска зурличка, захапа молива и го подъвка известно време. После го извади и (понеже не можеше да си спомни дали „прието единодушно“ се записва на латински като „nem. con.“ или като „men. noc.“) записа: „Име. Едновременен финиш.“

Това беше първия път, при който Дявол я взе на сериозно.

Втората сбирка беше и последната. В този паметен ден хората на земята бяха толкова заети да погребват обгорени от огън тела, крайници, измъкнати изпод развалините, и добитък, поразен от мълнии сред полетата, че Бог трябваше да отстъпи пред заплахите на Смърт и да приеме, че Вила Тера НЯМА да бъде Теокрация, ако Бог все още искаше да играе Спортен бридж на нея.

Бог постави разтреперани ръце върху засрамените си очи и хората почувстваха благодарност заради привършека на природните бедствия и заради това, че когато пълното затъмнение приключи, могат да продължат с погребенията си на ярка слънчева светлина.

Останалото беше лесно и бе решено по време на игра на Бридж, в която Фея беше Юг, Дявол - Север, Смърт - Запад и Бог - Изток. Бог имаше определена слабост да играе от Изток, защото изпитваше чувството, че ще бъде малко по-добре разбран, ако наддава оттам. Фея, за късмет, беше мор (за постигането на което Дявол трябваше да мами отново и даже се наложи да я срита по коляното с лявото си копито, за да я накара да спре да качва договора).

Беше сложен Три Без Коз и, след като направи първата ръка, Дявол построи цялата си стратегия върху презумпцията, че Дама Пика ще бъде благоприятно разположена в Смърт и импасът (ако тръгне с Вале Пика от мора) ще го спаси от една вътрешна. Бог и Смърт се молеха френетично Дявол да опита импаса, понеже и двамата знаеха, че Дамата не само че беше в Бог, ами на всичкото отгоре беше и сек.

Докато напрежението нарастваше, Фея даде пълен простор на въображението си и сладко подхвърли на масата няколко предложения относно структурата на Вила Тера.

- Трябва отново да бъде сферична, мисля си, защото всички сме доста привикнали към тази форма... обаче трябва да бъде и по-икономична, не мислите ли?

Фея огледа играчите и откри, че те всички бяха заети с мислене и Дявол все още не беше решил какво да играе.

- Така че, ако се съгласим, например - продължи Фея, - да я направим вълшебна и прозрачна, нещо като син балон, с всичките му такъми вътре в него... защото какъв му е смисълът да слагаш неща отгоре - толкова много неизползвано пространство? Освен това, аз, лично, съм уморена от летене и, предполагам, и на вас също ви е писнало... Летенето си е работа, а ние искаме да се чувстваме като на почивка, нали така?... Можем да си позволим и някаква форма на човешко присъствие, някакъв вид теренияни, защото се нуждаем от някакъв вид механизъм, нещо дето да върти Вила Тера, за да поддържа хубавичката й сферична форма... Да, значи, ако те вървят от вътрешната й страна, ще я въртят без дори да го съзнават! Просто като хамстер!

- Нищо няма да излезе - каза Дявол и игра Асо Пика, в последна сметка отказвайки се от цялата идея да рискува импас. Да разчита на Божиите грешки в защита винаги беше по-безопасната алтернатива.

- Аз пък мисля, че ще излезе! - настоя Фея в същия момент, в който Бог с нежелание се раздели с Дамата си Пика.

- На някои винаги им излиза... - отбеляза Бог мрачно и няколко сиви облака се събраха над играчите.

Смърт не каза нищо. Той знаеше как да прикрива чувствата си по-добре от когото и да било в цялата Вселена.

Фея вещо прецени всичко казано и очерта малко синьо кръгче на втора страница в секретарското си спирално тефтерче. Отдолу тя написа: „Решението за формата, цвета, Закона за Движението и населението се прие с двама „за“, един „против“ и един „въздържал се“. Добре!“

Зачатието на първия терениянин мистериозно се състоя. Светът беше твърде зает да забележи. Светата Четворка, също.

 


напред горе назад Обратно към: [Бридж на вила Тера][Рали Мейдър][СЛОВОТО]

 

© Рали Мейдър. Всички права запазени!


© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух