напред назад Обратно към: [Непротивоезикоругателствувайте][Владко Мурдаров][СЛОВОТО]Кое му е определеното?


Съвсем наскоро имах възможност да пиша за това, че понякога в речта ни думи, които макар и да са съществували отдавна, изведнъж стават модни, започват да се употребяват много често и при това във всякаква ситуация. Писах също, че това става обикновено в устната реч, която днес е заразена от жаргона, макар неговият речник съвсем да не е богат. Така поради модата думата бива изведнъж натоварена с най-различни функции, но това става обикновено за кратък период, след което тя бързо или бавно отстъпва, когато на хоризонта се появи конкурент.

Спирам се толкова подробно на този процес, защото в момента сме свидетели как честотата на една дума рязко се увеличи в устната ни реч и започва да смущава преди всичко с еднообразието, което предлага. Става дума за наречието определено.

Ако отворите речниците, ще видите, че думата определено отдавна съществува в книжовната ни реч, но никога не се е радвала на някаква много честа употреба, защото във връзка с различните вложени нюанси има и доста синоними - ясно, сигурно, категорично, положително, безспорно, безусловно, безсъмнено, несъмнено. Днес обаче, независимо че всички те продължават да съществуват и да се употребяват в речта, определено много нахално излезе доста напред и започна да се появява на всякакви места, във всякакви случаи.

Най-характерната ситуация, когато можете да чуете натрапващото се определено, е диалогът. Доказателство за това са многобройните интервюта, на които ставаме свидетели. Единият човек задава въпроса: "Смятате ли, че въпросът в радиото трябва да се реши чрез диалог между двете страни?", и другият му отговаря: "Определено!". Единият пита: "Споделяте ли мнението, че отменянето на визите ще даде възможност на повече хора да пътуват?", и следва отговорът: "Определено!". Питат: "Ще се съгласите ли, че убийството на тригодишното дете беше сред най-силните изживявания за обществото ни в последните месеци?", и им отговарят: "Определено!"

Подобни въпроси и отговори има много, но дори и в монолога определено също категорично се настани (и то отдавна) особено в изрази като "Определено може да се каже..."; Определено ще заявя..." Днес развитието продължава, като определено съвсем естествено нахлу и в писаната реч и макар в много случаи употребата на думата да не е неправилна, дразни изключителната й честота. Ще ви посоча няколко примера само от един публикуван критически текст: Като човек, определено непознаващ театралната кухня, мога да направя няколко заключения... Премиерата на една пиеса определено няма нищо общо със закъснялата реакция... Адресатът на реакцията определено е подменен... Това вече определено е извън всякакво пространство... Това определено не е достатъчно, за да бъде убеден някой в достойнствата й... Културните събития определено имат нужда от реклама...

Ако трябва да обобщим, нужно е да кажем, че налагането на определено започна и от споменатите монологични изрази, които би трябвало да прозвучат по-убедително с включването на наречието, и от желанието положителният отговор на даден въпрос да прозвучи по-категорично. Налаганата еднотипност обаче смущава преди всичко поради липсата на нюанси. Не трябва да се забравя фактът, че еднотипните отговори и оценки говорят за еднотипно мислене, а подобна оценка в никакъв случай не може да се възприеме като комплимент, защото говори за множество неназовани слабости.

 

"Демокрация", 06.04.2001 г.

 


напред горе назад Обратно към: [Непротивоезикоругателствувайте][Владко Мурдаров][СЛОВОТО]

 

© Владко Данаилов Мурдаров. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух