напред назад Обратно към: [Непротивоезикоругателствувайте][Владко Мурдаров][СЛОВОТО]Тъй рече елитът


Проявите на публичната реч у нас оказват съществено влияние при изговора на множество думи и форми с грешките, които се предлагат. За съжаление техният брой е такъв, че често ставаме свидетели на слово, изпъстрено с тях. Най-неприятното обаче е, че такова слово ни се предлага и от политическия елит, а това е очевидно свидетелство преди всичко за липса на определени езикови знания. Ефектът от подобно слово обаче е, че то може да доведе по-късно до промени във формата на думите в книжовния български език.

В речта ни се допускат особено много грешки и колебания при думи, които са заети в българския език отвън. При това преди всичко затруднява определянето на мястото на ударението в тях. Основната причина е, че в такива случаи трябва да се знае как се изговарят думите в онзи език, от който са проникнали у нас, а това не винаги и на всички е известно.

Така политическият елит се колебае при изговора на чуждата дума структура, която доста често изговаря неправилно като "стрУктура", въпреки че ударението трябва да пада на втората сричка. Като добавите към тази дума и производната й структурен, особено често употребявана в съчетанието структурни промени, ще забележите, че и при нея ударението пак не си е на мястото. Защото не е правилно да се казва "стрУктурен", както по-често бива изговаряно прилагателното от политиците.

Политическият елит се колебае при изговора на чуждата дума програма, при която много често се сблъскваме с избора на първата сричка като място за ударението - "прОграма", макар че трябва да се даде предимство на формата с ударение върху втората сричка. Същото важи и за изговора на производното прилагателно програмен, включено в съчетание като програмен документ или програмен съвет, което също се използва доста често, и то почти винаги неправилно.

Политическият елит се колебае при изговора на чуждата дума бюро, която и в български трябва да се изговаря с ударение на последната сричка като във френски, независимо от значението, което се влага в нея - писалище или орган на дадена организация. Затова масовите опити за налагането на формата "бЮро" с оправданието за някакъв по-особен смисъл в нея не би трябвало да се поощряват.

Политическият елит се колебае в изговора на чуждата дума кодекс и доста често я изговаря неправилно като "кодЕкс", въпреки че ударението трябва да пада на първата сричка. Като си помислите колко кодекса вяха приети в Народното събрание, става ясно, че и тази грешка започва да става масова и не се знае какъв ще бъде крайният резултат.

Политическият елит не се колебае в изговора на чуждата дума ведомство и винаги неправилно я изговаря като "ведОмство", въпреки че ударението в нея трябва да пада на първата сричка. Същото важи и за производното прилагателно име ведомствен, включено в съчетание като ведомствен съвет, където изговорът "ведОмствен" е неправилен, макар и масов.

С колко още думи и форми може да се продължи! Лошото обаче е, че речта на политика съзнателно или несъзнателно се налага като образец. И тогава? Тогава езиковедите ще продължат да си мърморят, политиците ще продължават да си грешат, без да се замислят. А езикът ни рано или късно ще трябва да се промени, за да се съобрази с масовата речева практика, колкото и смущаваща да е тя. И докъде ще стигнем с това развитие!

 

"Демокрация", 26.09.2000

 


напред горе назад Обратно към: [Непротивоезикоругателствувайте][Владко Мурдаров][СЛОВОТО]

 

© Владко Данаилов Мурдаров. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух