напред назад Обратно към: [Непротивоезикоругателствувайте][Владко Мурдаров][СЛОВОТО]Тъй рече политикът


Преди няколко месеца в едно от предаванията на радио "Свободна Европа", посветено на българския език, в което участвах, една слушателка избухна и заяви, че ако някой министър не се научи да говори правилно, би трябвало да напусне поста си.

Разбира се, подобно изискване може да се определи като твърде крайно, но то беше за мене поредният сигнал, че българинът следи как говорят политиците, а те пък, от своя страна, не обръщат никакво внимание на речевата обвивка на мислите си, които предлагат пред обществото. А в тази обвивка могат лесно да се открият много от чертите, които бяха критикувани през последните месеци - като се започне със самодоволството и арогантността и се продължи с некомпетентността. Всъщност всички тези черти се проявяват много ясно в жаргона на политическия елит, който се самоласкае да се нарича така.

Тъкмо политическият елит у нас несъзнателно влияе чрез жаргона си да се промени формата на цели спрежения от българските глаголи. Тъкмо той е сред онези, които имат като че ли най-съществен принос за това днес в България така да се "мека". Под това определение разбирам нещо известно и много елементарно. Разбирам изговора вършиме, говориме, правиме, ходиме, четеме и какво ли не още. Този изговор е подчинен на диалектната практика, която, както показаха най-новите изследвания, е широко застъпена по езиковата ни територия. "Мекането" в публичната реч вероятно идва, от една страна, оттам, но, от друга, и от следването на някакви криворазбрани образци. Защото инак е необяснимо поради каква причина и когато си от Пазарджик, и когато си от Бургас, и когато си от Плевен, също да "мекаш".

Струва ми се, че днес "мекането" на политиците се възприема едва ли не като престижно. Ние, езиковедите, имаме свое обяснение как се достига до него. Знаем колко силна е асоциацията например с една голяма група от глаголите като дискутираме, обсъждаме, организираме, преговаряме, провеждаме, при които окончанието ме е съвсем на мястото си. Но не това влияе днес толкова много. Влияе заразяващият пример на хората край тебе. И така почти целият парламент днес се стреми да "мека", министрите ни също "мекат", юристите "мекат". Затова не е учудващо, че журналистите поеха по този път, а след тях продължиха и учителите. Какво да очакваме тогава от децата!

Чрез жаргона си политическият елит се постара да разколебае и прилагането на друго правило - за изговора на окончанията на глаголи като благодаря, вървя, правя, спя. Твърде често днес може да се чуе неправилното "благодаръ", "вървъ", "правъ", "спъ", както и "благодарът", "вървът", "правът", "спът". Много е писано за ненужното затвърдяване, което настъпва под влияние на непреодолени диалектни навици или просто поради небрежност, но много рядко може да се попадне на правилно изговаряните глаголи. И макар твърдият изговор да е характерен само за неголяма част от езиковата ни територия, днес сме свидетели, че започнаха са затвърдяват всички.

При това затвърдяване настъпи и при членуваните съществителни. Защото почти не може да се чуе правилното избирателйът, председателйът, ръководителйът, изписвани избирателят, председателят, ръководителят, поради непрекъснато натрапваното "избирателът", "председателът", "ръководителът".

Като че ли и затвърдяването днес също се възприема като престижно. Навремето смятах, че то, поникнало от младежкия жаргон, говори за амбицията човек да изглежда твърд и силен, но днес вече се отказвам от това свое виждане, защото този изговор навлезе в речта на всякакви слоеве и всякакви възрасти. Тоест грешката отново става масова.

Понякога в практиката на езиковеда се налага масовата грешка в даден момент да бъде обявена за правилна. А онова, което до момента е било правилно, вече да се определи като грешка. Като умерено консервативни хора ние, езиковедите, продължаваме да воюваме и с "мекането", и със затвърдяването. Само че не зная докога. Защото ми се струва, че борбата ни е обречена на неуспех. След като и елитът действа в обратната посока.

 

"Демокрация", 26.08.2000

 


напред горе назад Обратно към: [Непротивоезикоругателствувайте][Владко Мурдаров][СЛОВОТО]

 

© Владко Данаилов Мурдаров. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух