напред назад Обратно към: [Стихотворения][Пеньо Пенев][СЛОВОТО]Ние от третата петилетка


В гърдите на дните

            напрегнат и буден -

ехти на сърцата ни

            барабанният бой.

По нашия път многолюден и труден

спирка не знаем,

не знаем покой!

Ний раждаме волност, но не сме птици

да можем безгрижно сега да летим.

На цяла епоха

ний сме длъжници

и в нейната бойна тревога горим!

С трикратен скок

по главното направление -

от мини,

заводи,

поля

и гори, -

през пет години

            напред в настъпление

ще прелетим

        само за три!

Това е на нашето време повелята!

Високо фонтанът на вярата бий.

На третата петилетка от скелята

в комунизма направо

            ще крачнем ний!

Да поживеем и в него

            като новодомци -

така сме решили,

такъв е нашия план!

И ще завиждате вие, потомци,

за пътя завиден,

           от нас извървян!

Вий, които

след нас пристигате

и ще получите

        завоювана вис,

вий ще знайте само от книгите

на дните ни

             бойната летопис!

История жива на смели сражения,

желязо и въглища,

хляб и бетон...

История за похода на едно поколение,

атакувало

         най-високия склон!

Напразно от Запад

небето над пътя ни светка!

Пред нищо не спират,

вървят без „отбой“

бойците на третата петилетка -

ветерани от славния бой!

 

1958

 


напред горе назад Обратно към: [Стихотворения][Пеньо Пенев][СЛОВОТО]
© 1999-2019, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух