напред назад Обратно към: [Криптус][Роман Кисьов][СЛОВОТО]Криптус


Яви ми се в съня Енох

 

Вървеше към мен

без да докосва земята

Бе облечен с дреха

от живи думи

И думите

се преобразиха в птици

И птиците

отлетяха на мига

И под Еноховата дреха

вместо тяло

се откри пулсиращ

манускрипт

И върху него — като на екран —

виждах движещи се йероглифи

И всеки йероглиф

приличаше на кадър

от някакъв безкраен филм

И изведнъж установих

че в този филм

главно действащо лице

съм аз самият

Ала дръзнех ли да вникна

във развоя на сюжета

и да узная

какво се случва с мен —

кадрите застиваха

и всеки образ

се превръщаше отново

в неразгадаем йероглиф

 

И каза ми Енох тогава:

Не се чуди — това си ти

Ти си тайнствен йероглиф

от криптографията на Живота

Ти си сътворен от Думи

и си призван да бъдеш

творец на думи

Знай че си вече посветен

във Тайната на Думите

И знай че си призван

да си свидетел

Животът те избра

да бъдеш негов скриб*...

 

След това добави:

Криптус**

 

И видях

как Енох се преобрази

във вятър

отвяващ този сън

 

 

 

 

 

 


* Скриб — писар,записвач по поръчка или по своя воля.

На много езици означава писател.

** Криптус (гр.) — кодиран, скрит.

 


напред горе назад Обратно към: [Криптус][Роман Кисьов][СЛОВОТО]

 

© Роман Кисьов. Всички права запазени!

 


© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух