напред назад Обратно към: [Вратите на рая][Роман Кисьов][СЛОВОТО]Откровение


„Иисус му отговори и рече: истина,
истина ти казвам: ако някой се не
роди свише, не може да види царст-
вото Божие.“

(Св. Ев. Иоана - 3:3)

 

 

Присъствах на своята собствена смърт.

Видях цялото си погребение.

Странно - никой не разбра

и никой не видя моето умиране...

А най-странното е, че никой не видя

възкресението ми.

Открито заявявам всеки ден,

проглуших ушите на мнозина,

че умрях,

и че отново съм роден.

(Едни ме гледат съжалително,

други се подсмихват.)

Господи, хората не вярват!

Истинският ми живот за тях е скрит.

Така и Твоето Лице е скрито

за света

до Славния Ти идещ ден.

 


напред горе назад Обратно към: [Вратите на рая][Роман Кисьов][СЛОВОТО]

 

© Роман Кисьов. Всички права запазени!

 


© 1999-2020, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух