напред назад Обратно към: [Младините на един народ][Майя Динева][СЛОВОТО]Епизод 2. Учредителното събрание


Първото Учредително Народно събрание, Велико Търново. По банките са насядали народните избраници, консерватори и либерали, викове, дюдюкания, тропот с крака и с ръце по банките.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (чука с чукчето, опитва се да надвика шума) Доклад на Първото българско учредително събрание, лето 1879-то, град Велико Търново. Имате думата по... доклада...

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Да говори Икономов! Икономова искаме!

ВТОРИ ГЛАС: У-у-у! Долу-у-у!

ТРЕТИ ГЛАС: Дайте Славейкова! Не щем консерватори!

 

На трибуната бавно излиза Петко Славейков. Той е вече на възраст, облечен в шаяк и потури, за разлика от елегантните, европеещи се консерватори. Впрочем облеклото му е и известен популизъм, защото Каравелов и Стамболов са също с европейски дрехи.

 

СЛАВЕЙКОВ: Чакайте де, чакайте да чуем доклада!

ПЕТКО: (от дясната страна на залата, крещи) Доклад! Гвачка!

СЛАВЕЙКОВ: Бе, Петко, ще уплашиш хората бе, джанъм! Я са виж! Същи... Велзевул! (смях в залата, отляво ръкопляскат, Славейков се приближава до Каравелов, шепне) Пребледнял си като... и тия косми до раменете, тая рошава брада! Учредително събрание сме, холан, а не... кво да река?

ДОКТОР СТОИЛОВ: (високо, от централното място, зад трибуната) След като указахме на отвлечените начала, които лежат в основите на всяка една свободолюбива конституция и преди всичко комисията, която аз имам честта на представлявам...

СЛАВЕЙКОВ: (напускайки трибуната, уж на себе си, но достатъчно високо) Бе, не им вярвам аз на нашенските комисии!

 

Смях в залата, ръкопляскания, Икономов блъска чукчето.

 

ДОКТОР СТОИЛОВ: Преди всичко комисията трябва да определи краеъгълните камъни на нашата бъдеща държава и нейните...

СЛАВЕЙКОВ: (вече като си сяда, високо) Щото някак.. се разкомисват, джанъм!

Смях, дюдюкания, ръкопляскане

ИКОНОМОВ: (от централната трибуна до доктор Стилов) Комисията, господин Славейков, като обсъди сериозно положението и нуждите на народа ни...

СЛАВЕЙКОВ: Докторе и ти, Тодорчо, не мешайте народа, синковци!

 

Ръкопляскания, викове: „Да живейш, бай Петко!“. Тропане с крака под банките.

 

СТОИЛОВ: Че като във времето на турското владичество българите не са имали никакви политически права...

СЛАВЕЙКОВ: Оскърбително за народа е, докторе, да се приеме една предубедителна присъда за пълната ни неспособност и некомпетентност в решаването на народните дела! (викове: „Браво! Да живейш!“, ръкопляскания) И да се признаят за способни и компетентни само някои привилигировани люде....

СТОИЛОВ: Неизбежно е нужно, щото в нашата конституция да вее дух на разумен консерватизъм!

ПЕТКО: (яростно, от мястото си в дясната половина) Вятър, вятър ще ви вей вас!

 

Нови викове в подкрепа на неговата забележка.

 

ИКОНОМОВ: Първите години на нашия политически живот са твърде опасни, защото неподготвения преход от близкото деморализиюще робство в един самостоятелен живот...

СЛАВЕЙКОВ: (вика вече от мястото си) Имайте, господа, по -голяма вяра в народа и неговото благоразумие! (викове: „Така е! Вярвайте на народа! Браво!“) Вгледайте се добре в него, господа Стоилов и Икономов и ти, господин Начович! Изучете по-положително неговите качества и свойства и бъдете уверени, че ще си съставите по-добро мнение, за да можете да се положите повече на него, както той се полага на вас!

 

Бурни овации, викове: „Да говори Каравелов! Искаме Каравелова!“

 

НАЧОВИЧ: (от своето място в залата) Можеше поне да се среше, като не се е подстригал...

ПЕТКО: (застава на трибуната, говори нервно, саркастично като силно ръкомаха и вее буйните си, рижави брада и мустаци, както и дългите до раменете коси) Аз бях от ония, които желаеха да се избере комисия. Тя като комисия по изработване проекти за закони, трябваше да се ръководи само от един принцип, по който са се ръководели всички законодатели, а именно: урежданията и законите тряба да принасят по-малко зло, повече полза.

 

Шумни ръкопляскания в злата, викове: „Така е! Браво!“

 

ПЕТКО: (прави знак и изчаква шумът да стихне) Защото законите принасят понякога и вреда!

 

Смях, дюдюкания.

 

НАЧОВИЧ: (от мястото си) Доказателства, господа! Аргументи!

ПЕТКО: Най-главната работа на комисията е да приведе аргументи за и против относително тоя или оня тезис. И що виждаме ние в тоя рапорт? Наместо принципи-някои си четири начала, подплатени с консервативен вятър!

ИКОНОМОВ: Вие обиждате!

 

Залата неистово се весели, шум, викове: „Вятър ги вее! Оставете Каравелова да говори!“

 

НАЧОВИЧ: А доказателствата?

 

Нови вълнения в залата.

 

СТОИЛОВ: (опитва се да потуши шума) Тук се потъпкват световни...

ПЕТКО: (надвиква го, щом заговаря залата утихва) Наместо тезиси — гвачка! Наместо мотиви... за мотивите да не говоря, само мога да кажа с думите на Данте: „А на тия погледни и върви си!“ (ръкопляскания)

ИКОНОМОВ: Всеки гражданин като представлява цялото човечество е съвършено равен на своите подобни...

ПЕТКО: Във Франция или Америка, господин Искономов! Къде е гражданина у нас?

СЛАВЕЙКОВ: Ние сме си селяни, нели?

ПЕТКО: Кой е тоя звяр, който олицетворява цялото човечество?

СЛАВЕЙКОВ: Като видят колко сме озверели, може пък зверовете да се очовечат, джанъм!

 

Залата се забавлява, смях, консерваторите и либералите, обаче все повече настръхват един срещу друг.

 

ИКОНОМОВ: За възтържествуването на принципите за свободния гражданин Американските съединени щати проляха потоци кръв!

СЛАВЕЙКОВ: Какви са тези бабини деветини! (смях, ръкопляскания) Всичките ни неприятели са ни борили с това, че не сме узрели за свободата! Но ето че една комисия от Народното събрание ще да потвърди думите им. Комисията иска да ни се дава свободата като комка! (смях, ръкопляскания) Малко по малко, защото ни бил слаб стомахът! Те искат конституция, в която вее нещо, с други думи, вятърничева конситуция! (ръкопляскания) Народът не бивало да бъде свободен, защото тъй се родило в главата на някой си!

 

Бурни аплодисменти, залата е на крака.

 

ПЕТКО: (опитва се да навика всеобщия шум) Това, щото предлагат консерваторите...

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Да чуем Каравелова!

 

Шумът бързо утихва. Всички бавно сядат и слушат.

 

ПЕТКО: Това, щото предлагат консерваторите, няма нищо общо със самоуправлението. (нервно, яростно) В Англия и Америка всичките чиновници са по избор, а не се назначават от централното управление. Вярно е, че в повечето страни е въведена двукамерна система. Но за нашата страна ползата от тази система ще бъде съмнителна.

СЛАВЕЙКОВ: (той е застанал вече близо до Каравелов) Абе, искате ли добро управление, оставете министрите и Народното събрание отговорни и ще ги направите по-внимателни.

ПЕТКО: В нашата страна няма наследствени съсловия и привилигирована класа, няма високи сановници и наследствена власт с натрупан политически опит. Затова всяка мисъл за сенат при нашите условия е в противоречие с традициите на народа, тя е обида за свободолюбивия дух, дълбоко проникнал във всички негови слоеве!

ИКОНОМОВ: Сенатът ще придаде на държавната власт трайност и последователност, каквото Народното събрание не може да й придаде!

ПЕТКО: Едно Народно събрание, съставено от представители на народа, ще се опира на него и ще защитава неговите права и интереси!

ИКОНОМОВ: В един бъдещ сенат ще влязат умни, благонадеждни и честни люде!

 

Викове от залата: „Де ги тия люде, господин Икономов? Де ги?“

 

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Вие ли сте тия, а?

ПЕТКО: Монархическата власт... (шумът утихва) монархическата власт, абсолютна или споделяна от едно аристократическо меншетство по самото си естество не може да има интереси, тъждествени с онези на народа. Една голяма част от земеделското население е лишено от собствена земя, плаща огромни данъци и едва ли би могла да мисли за материални подобрения и умствено преуспяване. Необходимо е да се направи земеделецът стопанин не само на своя труд, но и на обработваната от него земя.

НАЧОВИЧ: Това е комунизъм! Гащници!

ИКОНОМОВ: Евтин популизъм, власт на гащиници и гладници, господин Начович!

ПЕТКО: (яростно) Стопани, стопани, а не комунисти! Безимотници и безделници това е комунизъм, а вие сте мюзевири, господа! Ние искаме стопани!

ИКОНОМОВ: Ще отговаряте за думите си, господин Каравелов!

ПЕТКО: (побеснял) Десет пъти мюзевирин и вагабонтин!

СЛАВЕЙКОВ: Петко, спри се!

 

Залата е скочила на крака, спорът явно се пренася и там.

 

ИКОНОМОВ: Призовавам ви на дуел!

СТОИЛОВ: (тръгва да излиза) Тук не е място за честни люде, да си вървим, господа!

 

Консерваторите от залата тръгват да напускат.

 

ПЕТКО: (в изстъпление) Ще смажа главата, както вам, така и на ония, които биха си позволили да дойдат от Ваша страна като парламентьори, господинчо!

ИКОНОМОВ: Вие... вие сте хиена!

СЛАВЕЙКОВ: Стойте, къде хукнахте?

 

В залата започва ръкопашен бой.

 

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Вън, вън! Верицата ни пропадна!

 

Нахлуват полицаи, блъскат се столове, врати, Петко хвърля бастуна си по Икономов, Славейков се втурва да ги разтървава, на трибуната излиза Драган Цанков.

 

ЦАНКОВ: (надвиква шума) Стой, всеки на мястото си!

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Да чуем Цанкова! Спрете, господа!

 

Боят спира, затихва, нападнати и нападатели се оправят пътьом като мълчаливо и враждебно се оглеждат, митрополитът от първия ред си пробива път към външната врата.

 

ЦАНКОВ: Ваше високопреосвещенство, къде хукнахте?

 

Митрополитът спира и се обръща към говорещия. Настъпва тишина.

 

СЛАВЕЙКОВ: (от мястото си като все още държи Каравелов) Слушайте Драгана, не сме се събрали за крамоли! Велико народно събрание сме, Божем!

ЦАНКОВ: И да си приказваме не сме се събрали, а за работа. Петко, ела тук! (Каравелов бавно отива на трибуната) Ама че работа! Да се замерят с бастуни! Целий свят знае, че всичко, което има наший народ, спечелил е сам. Ако има училища, сам си ги е построил! Ако има национална църква, сам я е добил! (ръкопляскания, митрополитът благославя) Така е, Ваше високопреосвещенство! А сега вече имаме и Народно събрание!

 

Викове: „Да живей България! На многая лета, Ваше преосвещество!“ Митрополитът благославя и пее „На многая лета“, множеството се кръсти и припява. Някои плачат, бършат сълзи.

 

ЦАНКОВ: На многая лета! Да гласуваме, господа! Елате тук за благослов, Ваше високопреосвещенство! Да гласуваме за нашенско правителство и Вие да ни благословите! Амин!

 


напред горе назад Обратно към: [Младините на един народ][Майя Динева][СЛОВОТО]

 

© Майя Динева. Всички права запазени!


© 1999-2020, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух