напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2003 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]Дублетна църква...


„Хоризонт“, „12 плюс 3“, 12 май 2003 г.

 

ВОДЕЩ: В „12 плюс 3“ — минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев от Нов български университет. Добър ден, доц. Георгиев.

Б. Г.: След дългата ваканция — добър ден отново, уважаеми госпожи, госпожици и господа. Лингвистичната метафорика, изглежда отново излезе на мода във вестникарския език, за да се описва какво се случва в нашата държава. Един вестник с голям тираж пусна в обръщение израза дублетна църква, за да назове християнската общност, оглавявана от контрасинода — както обикновно се пише — на Инокентий. Харесали тази израз, и други вестници също започнаха да пишат за дублетна църква, за дублетен синод.

ВОДЕЩ: Какво казва всъщност изразът „дублетна църква“ и подходяща ли е тази лингвистична метафора?

Б. Г.: Думата „дублет“ е термин от нормативната лингвистика. Нормативната лингвистика се занимава с кодификацията на книжовноезиковите норми. Под термина дублет се разбира два звукови или графични облика на една и съща дума, които са кодифицирани като еднакво правилни. Така например дублети са числителни бройни, които завършват на -десет и на -найсет: дванайсет и дванадесет. Това, което обаче трябва да запомним, е че при употребата на която и да е от двете форми, ние не допускаме езикова грешка. Ето защо за мен си остава загадка какво всъщност иска да каже журналистът, изобретил съчетанието „дублетна църква“. От дефиницията за дублет, която казах, излиза и че алтернативният синод на Инокентий е „правилен“, т.е. е в съзвучие със закона. А пък същият този вестник по-нататък ни казва, че според новия Закон за вероизповеданията, може да има само един синод и че синодът, оглавяван от Инокентий, е нелегитимна структура.

ВОДЕЩ: Как си обяснявате изобретяването на израза дублетна църква?

Б. Г.: Наистина, дублетът е нещо, което дублира, повтаря друго нещо. Вероятно стремежът е бил да се избегнат определения като алтернативен, дублиращ и т.н., т.е. да не се казва алтернативна църква, алтернативен синод или дублираща църква, дублиращ синод. Само че дублетът е узаконена алтернатива на нещо, легализирана алтернатива на нещо. Ето защо, ако позицията на някого е, че синодът на Инокентий е незаконен, той не би трябвало да употребява изразите дублетна църква и дублетен синод, защото по този начин придава легален статут на алтернативата.

ВОДЕЩ: А струва ли ви се подходящ изразът успоредна църква, и успореден синод?

Б. Г.: В публикациите, описващи честването на 50-годишнината от възстановяването на Българската патриаршия, беше употребен и изразът успоредно честване в контекст като следния: успоредно честване на 50-годишнината от възстановяването на Българската патриаршия се състоя в храма „Света София“. Може би определението успореден най-неутрално и най-точно назовава плачевната ситуация, в която се намира Българската православна църква от 1992 г. насам.

ВОДЕЩ: Сега искам да ви питам нещо друго.Един наш слушател ни направи забележка, че трябва да се обръщаме към слушателите си с обръщението Уважаеми радиослушатели, а не с обръщението Уважаеми госпожи и господа или — както вие се обръщате към тях — с Уважаеми госпожи, госпожици и господа?

Б. Г.: Мисля, че този проблем отдавна е решен и журналистите имат право да избират как да се обръщат към аудиторията си. Все пак ще добавя и един прагматичен компонент към аргументацията защо аз не предпочитам да се обръщам така. Слушател и радиослушател предполага твърде пасивна позиция на тези, които слушат дадена радиостанция. Идеята в съвременните медии е да бъдат интерактивни, т.е. да провокират непрекъснато желанието на слушателите да се включват в ефира. Когато се обръщаме към тях с Уважаеми радиослушатели ние като че ли им казваме Ние ще говорим, а вие само ще ни слушате. Поради тази причина аз например избягвам да си служа с това обръщение.

ВОДЕЩ: Благодаря ви, доцент Георгиев.

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2003 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух