напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2003 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]"Близкият изток" или "Близък изток"


„Хоризонт“, „12 плюс 3“, 6 октомври 2003 г.

 

ВОДЕЩ: В „12 плюс 3“ следват минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев от Нов български университет. Добър ден, доц. Георгиев.

Б.Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици и господа. Зачестилите драматични събития в Близкия изток през изминалите дни накараха много хора да ми се обадят или да ми пишат по електронната поща дали е правилно това, което виждат изписано по екраните на телевизионните си приемници — Близък изток вместо Близкият изток. Другият въпрос, който най-често се задава, къде се пише главна буква в това наименование — дали в него има само главно „Б“, или има както главно „Б“, така и главно „И“. Третият въпрос, който най-често ми се задава, защо в англоезичните новини Близкият изток се нарича Средният изток (Middle East) и дали и ние не трябва да започнем да наричаме Близкият изток Средният изток.

ВОДЕЩ: Не ни остава нищо друго освен да започнем да отговаряме на въпросите последователно. И така, наименованието Близкият изток правилно ли се изписва нечленувано в телевизионните информационни емисии и в пресата?

Б.Г.: Трябва да отбележа, че електронните медии и пресата постъпват коректно спрямо написаното в част от новоиздадената енциклопедична литература. Така например в Българска енциклопедия, издадена от „Труд“, и трите Изток-а — Близкият, Средният и Далечният — като заглавки са дадени нечленувани: Близък изток, Среден изток и Далечен изток. В предишното издание на тази енциклопедия от 1974 година обаче заглавките на тези енциклопедични статии гласят Близкият изток, Средният изток и Далечният изток. Същевременно, издаденият в периода 1999 — 2003 г. Универсален енциклопедичен речник на Иван Касабов и Красимир Симеонов недвусмислено изписва тези наименования в качеството им на заглавки като Близкият изток, Средният изток и Далечният изток. Подобно становище застъпва и Новият правописен речник на българския език, издаден през 2002 г. В петото приложение на тази речник — Небългарски географски имена, названия на градове и забележителности тези наименования присъстват в списъка като Близкият изток и Далечният изток. Средният изток в този справочник за съжаление отсъства.

ВОДЕЩ: Очевидно практиката в тези авторитетни информационни справочници е разколебана. Трябва ли според вас тези наименования винаги да се членуват?

Б.Г.: В български правим разлика, когато употребяваме думите изток, запад, север и юг като наименования на посоките на света и като наименования на геополитически и културни области. Когато ги употребяваме като наименования на геополитически и културни области, те винаги са членувани. Изразът България на кръстопът между изток и запад звучи безсмислено, докато изразът България на кръстопът между Изтока и Запада звучи съвсем смислено и разбираемо. Ето защо тези наименования трябва винаги да се употребяват членувани: Близкият изток, Средният изток и Далечният изток защото това са наименования на геополитически области.

ВОДЕЩ: В такъв случай възниква въпросът дали и думата изток не бива да се изписва с главна буква?

Б.Г.: Въпросът е напълно основателен. Тъй като изток в случая назовава геополитическа област, е редно да се изписва с главна буква — така както например изписваме Южна България с две главни букви. По време на съставянето на Новия правописен речник на българския език възникна дискусия именно около този правописен проблем, но за съжаление надделя становището, че Близкият изток, Средният изток и Далечният изток се изписват само с една главна буква, която се поставя в началото на съчетанието, защото целите съчетания представляват наименования на геополитически области. Тоест, възпроизведе се кодификацията на предишни правописни речници.

ВОДЕЩ: И последният въпрос: защо за говорещите на английски език Близкият изток е Средният изток?

Б.Г.: Трябва да отбележа, че в английски се употребява и наименованието Близкият изток (Near East), но значително по-често можем да видим тази геополитическа област обозначена като Средният изток. Причините са исторически. Близкият изток за говорещите на английски език е преди всичко територията на бившата Османска империя, в това число и територията Балканите. С други думи, в миналото и ние сме били част от Близкият изток. Ето защо за да няма недоразумения, че става въпрос за общото наименование на страните в граничния район между Азия и Африка, т.е. за Египет, Судан, Израел, Йордания, Ливан, Кипър, Сирия, Турция, Ирак, Саудитска Арабия, Йемен, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман и Обединените арабски емирства се предпочита наименованието Средният изток, в което се включват още Иран и Афганистан.

ВОДЕЩ: Доц. д-р Борислав Георгиев от Нов български университет.

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2003 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух