напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2004 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]Демарш...


„Хоризонт“, „12 плюс 3“, 19 януари 2004 г.

 

ВОДЕЩ: В „12 плюс 3“ следват минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев от Нов български университет. Добър ден, доц. Георгиев.

Б.Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици и господа. Актуалната дума от изминалата седмица, която предизвика и някои правописни проблеми, беше думата ДЕМАРШ. Контекстът на появата й е ясен на всички – става въпрос за демарша, който Европейския съюз предприе по отношение на либийското правителство за оневиняване на шестимата български медици, които са обвиняеми по СПИН делото.

ВОДЕЩ: Какъв правописен проблем породи тази дума?

Б.Г.: Наши редовни слушатели ми сигнализираха, че по една от националните телевизии думата ДЕМАРШ, която се изписва с буквата „Ш“ накрая, е била изписана с буквата „Ж“ накрая – ДЕМАРЖ. Очевидно думата ДЕМАРШ е била сбъркана с думата ДЕМАРАЖ, която действително се изписва с буква „Ж“ накрая, но която означава нещо съвсем друго – набиране на скорост, ускорение. Грешката обаче своевременно е била поправена, защото след сигнала започнах усилено да следя и трите национални телевизии, а така също и вестниците, но никъде на установих погрешно изписване на думата ДЕМАРШ. Първоначалната правописна грешка обаче с нищо не може да бъде оправдана, защото думата ДЕМАРШ присъства в издадения през 2002 година Нов правописен речник на българския език.

ВОДЕЩ: И сега да разгледаме значението на тази дума, т.е. да обясним какво всъщност направи Европейския съюз във връзка със СПИН делото срещу нашите медици.

Б.Г.: Наистина се налага да разгледаме значението на думата ДЕМАРШ, защото думата е обяснена само в някои речници на чуждите думи. Тя не присъства нито в многотомния речник на българския език, което е учудващо, нито в еднотомния тълковен речник на българския език, издание на „Наука и изкуство“. В академичния Речник на чуждите думи думата ДЕМАРШ е обяснена като, цитирам „Постъпка, обикновено дипломатическа“. В друг един речник на чуждите думи тя е обяснена като, цитирам, „Действие, мероприятие за оказване на въздействие пред правителствен орган или държава“.

ВОДЕЩ: Второто тълкуване май повече се доближава до истината.

Б.Г.: Така е. Вторият речник е издаден през 2000 година и е осъвременен.

ВОДЕЩ: Какво можем още да кажем за тази дума?

Б.Г.: Можем да кажем, че думата е френска по произход, с което може да се обясни донякъде направената първоначално правописна грешка и че е елемент от дипломатическия език. С други думи, думата ДЕМАРШ е дипломатически термин. Исконното значение на думата във френски е НАЧИН НА ВЪРВЕНЕ, НАЧИН НА РЕАГИРАНЕ, НАЧИН ДА СЕ ВЪРВИ НАПРЕД. Разглежданото от нас значение според свидетелството на френския тълковен речника Robert се е появило през 1671 г. Демаршът е словесно действие в областта на дипломацията, чрез което се прави опит да се повлияе върху едно правителство да доведе до успешен край някакво започнато дело, да подеме някаква инициатива.

ВОДЕЩ: Защо според вас тази дума присъства само в някои речници?

Б.Г.: Вероятно съставителите на речници са сметнали, че думата ДЕМАРШ е с ниска честота на употреба, което е истина, и че е твърде специализирана, което също е истина, и поради тази причина са я изключили от словниците на речниците. Практиката обаче показва, че всяка една дума, дори и най-рядко употребяваната, в даден момент може да се окаже твърде актуална. Затова е добре в големите речници да се включват и думи с ниска честота на употреба.

ВОДЕЩ: И накрая – какво всъщност направи Европейският съюз във връзка със СПИН делото срещу нашите медици в Либия?

Б.Г.: Европейският съюз изпълни дипломатическо словесно действие по отношение на либийското правителство, с което показа, че смята нашите медици за невинни и поради това препоръчва на либийското правителство те да бъдат незабавно оневинени и освободени. Казвам „препоръчва“, а не „нарежда“, защото юридически погледнато Европейският съюз няма право да нарежда каквото и да е било на либийското правителство. На практика обаче тази препоръка има силата на нареждане. Словесните действия обикновено се степенуват по сила. Демаршът е дипломатическо словесно действие, в което е въплътена много голяма сила поради гореизложените причини. Дано тази сила наистина да успее да повлияе върху изхода от делото в желаната от нас посока.

ВОДЕЩ: Дано. С разяснения за правописа и значението на думата ДЕМАРШ в студиото беше доц. д-р Борислав Георгиев.

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2004 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух