напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2004 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]Какво означава ПИН, SMS, GSM, НАТО?


„Хоризонт“, „12 плюс 3“, 29 март 2004 г.

 

ВОДЕЩ: В „12 плюс 3“ — минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев. Добър ден, доц. Георгиев.

Б. Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици и господа. В седмицата преди днешния голям ден за България, когато официално ставаме пълноправни членове на НАТО, реших да проверя доколко студенти и ученици могат да „развържат“ буквеното съкращение NATO. Оказа се, че малцина от тях са в състояние без грешка да сторят това. Твърде малко от тях разпознаха, че зад съкращението NATO се крие изразът North Atlantic Treaty Organization. Преведено на български, това означава Организация на Северноатлантическия договор.

ВОДЕЩ: Значи сме възприели това съкращение буквално от английски? Това ли е практиката и всред останалите страни членки на НАТО?

Б. Г.: Не. Например французите използват съкращението OTAN, тъй като на френски името на алианса е Organisation du traité d’Atlantique du Nord. Засега нямам данни как и останалите новоприети страни членки на НАТО ще постъпят — дали ще запазят английското буквено съкращение, ли ще го преведат на своя език. Между другото с моите студенти проверихме как би звучало съкращението от българския превод. Получава се твърде многозначителното ОСАД (Организация на Северноатлантическия договор), което е в състояние да образува паронимия с МОСАД. Но проблемът всъщност е по-общ и не опира само до това дали знаем наистина как се „развързва“ съкращението НАТО. Проблемът е, че много от днешните широко използвани английски съкращения са неясни за българите, те ги възприемат като своеобразни идеограми и не се замислят върху съдържанието им.

ВОДЕЩ: Какви съкращения имате предвид?

Б. Г.: Ами като започнем от твърде познатото на мнозина съкращение ПИН, преминем през твърде популярното SMS и стигнем дори до GSM. Направени са емпирични лингвистични изследвания по въпроса, от които става ясно, че далеч не всички хора, които активно си служат с тези толкова популярни днес буквени съкращения, са наясно със съдържанието им, от които дори започват да се образуват производни думи. Така например от съкращението SMS е образуван и широко се използва глаголът „есемесвам“.

ВОДЕЩ: Казахте, че тези съкращения започват да действат като идеограми. Какво означава това?

Б. Г.: Ще си послужа с пример. SMS например означава Short Message Service (Служба за кратки съобщения). От тази гледна точка изразът изпращам SMS и глаголът есемесвам изглеждат нелогични, защото би трябвало да се казва изпращам SM (изпращам short message; т.е. кратко съобщение), а съответният глагол да бъде „есемвам“. Само че това никога в действителност няма да го чуем, тъй като сме свикнали да наричаме кратки съобщения, изпращани по мобилния телефон или по интернет „есемеси“. Горе-долу по същия начин изглежда случаят с израза RAM памет. В случая обаче е налице тавтология, защото RAM означава random-acces memory, т.е. налице е думата памет (memory) в това съкращение.

ВОДЕЩ: Нека развържем и останалите съкращения и най-напред съкращението ПИН. То става твърде актуално, след като всички бюджетни заплати преминаха на дебитни карти.

Б. Г.: ПИН означава Персонален (т.е. личен) идентификационен номер. В случая е предпочетено прилагателното персонален да не се заменя с личен, за да има пълно съвпадение между българското и английското съкращение. Иначе, преведено на български, това буквено съкращение би било ЛИН.

ВОДЕЩ: Какво точно означава GSM?

Б. Г.: Случаят с GSM е много интересен. Това е случай на съкращение, в което липсва последната буква. То всъщност трябва да изглежда така GSMС: Глобална система за мобилна комуникация. Вероятно поради нуждата от благозвучие е било предпочетено да се изпусне последната буква от това съкращение.

ВОДЕЩ: Последен въпрос. Как правописният речник, който излезе през 2002 г., урежда правописа на изрази, в които участват подобни съкращения?

Б. Г.: На стр. 46 в правописния речник има специална забележка по този въпрос: „Съчетания, в които подчинената част може да се разглежда като съкращение от прилагателни имена, се пишат разделно. Примери: DJ парти, GSM оператор, MTV поколение, NATO генерал, PR агенция, RAM памет, US президент иVIP гости.

Б. Г.: Благодаря ви, доцент Георгиев.

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2004 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух