напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2001 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]За думата "хитрост" като морална оценка


БНР, Програма "Хоризонт", 19 ноември 2001 г.

 

ВОДЕЩ: В "12 плюс 3" - минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език - доц. д-р Борислав Георгиев. Добър ден, доц. Георгиев.

Б. Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици господа. Често можем да срещнем написано или изречено следното съждение: Българинът може и да е недодялан, но е хитър и практичен. Докато квалификациите "недодялан" и "практичен" са по-скоро ясни, не така стои въпросът с квалификацията "хитър". Кого определяме като "хитър"? Кои са проявите на хитростта? Върху тези проблеми смятам да поразсъждаве днес, следвайки типичните днешни употреби на думи като "хитър" и "хитрост".

ВОДЕЩ: Хитър Петър е положителен персонаж в българското съзнание?

Б. Г.: Безспорно. Българинът уважава и цени хитрината, хитростта. В този смисъл прочутата Елин-Пелинова фраза Хитрец си ти, Андрешко, хитрец си! се възприема по-скоро положително, въпреки че става въпрос за измама на държавата. Точно в съзвучие с хитрината, която май че всички практикуваме при слизане от обществения градски превоз, като си даваме продупченото билетче на друг човек. Ето защо целта ми е да покажа какво точно ние като българи ценим тъй високо. Една от фразите с въпросните думи, които съм събрал, е знаменателна: Когато една хитрост се прилага често и има успех, тя се нарича стратегия. Друга знаменателна фраза е следната: Той хитрува, но доста наивно, за да не се превръща тая хитрост в лукавство.

ВОДЕЩ: Съществуват съчетания като женска хитрост, селска хитрост. Съществуват ли според вашите данни съчетания като мъжка хитрост и градска хитрост?

Б. Г.: Не, не съществуват въпреки Хитър Петър, Андрешко и Бай Ганю. Хитростта в едно от значенията си се смята като качество, аналогично на лукавството, но от по-ниска степен. Обикновено управникът, човекът с власт е лукав, а зависещите от него са хитри, като по този начин се мъчат да се предпазят от неговото лукавство. Нека не забравяме, че едно от евфемистичните назовавания на Сатаната е "Лукавия". Изобщо хитрината, хитростта са белязани от това, което се нарича "здрав разум" и който е една от стратегиите за оцеляване.

ВОДЕЩ: "Наивност" и "здрав разум" синоними ли са в този случай? Имам предвид фразата Той хитрува, но доста наивно, за да не се превръща тая хитрост в лукавство.

Б. Г.: Така изглежда, макар че хитростта не предполага наивност, а здраво стъпване на земята. Като заговорихме за съчетанията с думата "хитрост", ще спомена още две много разпространени съчетания: военна хитрост и животинска хитрост. Учебниците по история например ни казват, че, цитирам: В битката при Одрин цар Калоян си послужил с хитрост. Много е интересно и съчетанието животинска хитрост, което отново набляга върху първичността, естествеността на хитростта за сметка на нейния цивилозован аналог - лукавството, което е и атрибут на Сатаната. В този смисъл знаменателна е следната констатация: Ако си много хитър пък, обясняваш на властника как може да се лъже народът най-елегантно.

ВОДЕЩ: Може ли да се каже, че хитростта е способността на човек практически да се оправя в разни заплетени ситуации, без от това да губи прекалено много?

Б. Г.: Съвсем сигурно. Човек провява хитрост, опирайки се на своите инстинкти. Хитростта е не съвсем легален, но не и незаконен начин да излезеш сух от водата. Хитростта изначално не предполага стратегия, а по-скоро практически усет да му намериш колая. Както е в случая с трамвайните билетчета. Тоест хитростта е нито положително, нито отрицателно качество. Човек е по-скоро добронамерен към хитростта, защото тя е стратегия за оцеляване.

ВОДЕЩ: Имате ли някоя фраза, достойна за финал?

Б. Г.: Има и тя гласи следното: Във времена на лична несигурност хитростта, силата, остротата на сетивата и физическата похватност се оформят като понятия за умност и мъдрост. Определено хитър човек не означава "мъдър" или "умен човек". Обикновено неуките са по-хитри от образованите, защото това е тяхната единствена стратегия за оцеляване. Хитростта компенсира необразоваността, компенсира незнанието и в практически план върши доста по-добра работа, защото хитростта винаги има краткосрочна и практическа насоченост. Хитростта не предполага проект за решаване на проблема, а краткосрочно замазване на проблема. Хитростта е освобождаване от следствията, без причината да бъде премахната.

ВОДЕЩ: Благодаря ви, доцент Георгиев. Текстът на този разговор можете да прочетете, уважаеми слушатели, в Българската виртуална библиотека "Словото" на познатия ви адрес www.slovo.bg.

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2001 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух