напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]За класифицираната информация


ВОДЕЩ: В "12 плюс 3" - минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев. Добър ден, доц. Георгиев.

Б.Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици и господа. През изминалата седмица изразът класифицирана информация беше едно от най-често употребяваните словосъчетания в публичното пространство във връзка с обсъждането и приемането в Народното събрание на Закона за класифицираната информация. У мнозина освен останалите въпроси, които пораждат някои текстове в този проектозакон, се породи и въпросът защо въпросната информация се нарича "класифицирана", тъй като глаголът класифицирам означава подреждам по определен ред и в този смисъл има ли информация, която се използва и която да не е подредена? Трябва да призная, че от научна гледна точка в този въпрос има много смисъл, защото човек си служи с информацията, след като я е класифицирал по определен начин в съзнанието си и я е направил фоново знание.

ВОДЕЩ: И какъв е вашият отговор на този въпрос?

Б.Г.: Изразът "класифицирана информация" е поредният американизъм в публичното ни говорене. Най-вече в щатския английски класифицирани са тези държавни документи и доклади, които са обозначени като секретни и поверителни и до които достъп имат само ограничен кръг хора. В някои речници е отбелязано, че класифицирани документи са преди всичко военните документи.

ВОДЕЩ: Някакви предположения защо строго секретните документи се наричат в английски говорещите страни "класифицирани"?

Б.Г.: Помъчих се да намеря отговор на този въпрос, но речниците мълчат по този въпрос, въпреки че прилагателното "класифициран" е в доста необичайна употреба точно в този израз. Най-вероятно определението "класифициран" изпълнява функцията на евфемизъм по отношение на такива определения като "секретен"и "поверителен". Някои народни представители в свои изявление във връзка с този закон дадоха своя версия на това какво значи "класифицирана информация": информация, която е класифицирана като секретна.

ВОДЕЩ: Споменахте термина "евфемизъм". Бихте ли припомнили какво означава той?

Б.Г.: Евфемизмите са думи или изрази, които се употребяват вместо други думи и изрази с цел да се олекоти или изобщо премахне отрицателното въздействие, което се предполага, че имат изходните думи или изрази. Един от най-разпространените евфемизми днес в България е изразът "социално слаб", който се употребява вместо думата "беден". Предполагам, че именно като евфемизъм гражданственост е получил и изразът "класифицирана информация". Този израз звучи съвсем неутрално и нестряскащо за данъкоплатците и гласоподавателите и създава впечатление за извършване едва ли не на определен вид научна дейност, което между другото не е неистинно. Иска ми се днес да обърна внимание и на още един израз, посочен ми от наш редовен слушател. Става въпрос за израза "криминален престъпник". Този израз е определено тавтологичен, защото "криминален" означава "престъпен" и се получава престъпен престъпник.

ВОДЕЩ: "Криминален престъпник" не е ли юридически термин?

Б.Г.: Доколкото успях да се ориентирам в Наказателния и в Наказателно-процесуалния кодекс, там такъв израз не се среща. Струва ми се, че изразът "криминален престъпник" е остатък от времето, когато се говореше за криминални и политически престъпници. Но в днешно време ми се струва абсолютно излишно да слагаме пред думата "престъпник" определението "криминален", защото друг вид престъпници просто няма.

ВОДЕЩ: Благодаря ви за разясненията, доцент Георгиев.

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух