напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]Хоспис, социална стратификация и сива икономика - значение и употреба


БНР, Програма „Хоризонт“, 2 декември 2002 г.

 

ВОДЕЩ: В "12 плюс 3" - минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев от Нов български университет. Добър ден, доц. Георгиев.

Б. Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици и господа. Една дума и два израза предизвикват въпроси у наши слушатели, които те споделят по електронната поща с мене. Става въпрос за това какво означава думата хоспис вероятно във връзка с новооткрития хоспис в Пловдив - една похвална инициатива. Неясен им е изразът социална стратификация, който се употребява във връзка с широко разгласеното из днешната преса социално проучване за това как живее българинът. И накрая - интересуват се защо сивата икономика се нарича "сива" вероятно във връзка с изявлението на посланика на САЩ в България и със задочния отговор, който президентът на републиката и министър-председателят на Република България дадоха.

ВОДЕЩ: Да започнем да отговаряме по реда на въпросите. Какъв е произходът и какво означава думата "хоспис"?

Б. Г.: Думата хоспис е латинска по произход. Нейният корен hospes, който е производен от същия индоевропейския корен, от който в български е получена думата гост, го виждаме в такива думи като английската hospital и френската hôpital. Но хоспис не означава точно болница, каквото е значението на споменатите преди малко английска и френска дума.

ВОДЕЩ: Хоспис е заемка в българския език?

Б. Г.: Определено. В английски тя има три значения. Първото значение е място за подслон на пътници, което се държи от монаси. Второто значение на хоспис може направо да се преведе на български с думата приют. И третото значение е медицински и социални услуги, извършвани по домовете на неизлечимо болни хора. Открият хоспис в Пловдив и дай боже скоро и в други градове на страната има именно такъв предмет на дейност.

ВОДЕЩ: Вторият въпрос беше свързан с израза социална стратификация.

Б. Г.: Всички знаем, че социален означава обществен. Думата стратификация е производна от думата stratum, латинска по произход. В социологията stratum е термин, който означава социоикономическа група в обществото, определяща се месторождението, доходите, образованието и т.н. на нейните членове. Всъщност изразът социална стратификация спокойно може да се преведе с израза социално разслоение стига да сме наясно какво точно съдържание влагаме в израза социален слой.

ВОДЕЩ: И най-накрая стигнахме до израза сива икономика. Защо този тип икономика се нарича "сива"?

Б. Г.: Нека си спомним, че най-напред у нас се говореше за сенчеста икономика. Сенчестата икономика се свързваше с идеята за абсолютно незаконен бизнес, изразяващ се в укриване на доходи, неплащане на данъци и т.н. След това изразът лека-полека беше променен на сива икономика. В български познаваме употреба на прилагателното сив в две съвършено противоположни негови употреби. Нека си спомним израза сиви клетки, станал популярен най-вече чрез романите на Агата Кристи и нейния незабравим детектив Еркюл Поаро. От друга страна, преди 1989 г. много се говореше за т. нар. сив поток в изкуството и главно в литературата.

ВОДЕЩ: На местна почва ли е образуван изразът сива икономика?

Б. Г.: Не. Той е своеобразна преводна заемка от английски, където се говори за gray market - сив пазар. Какво е сив пазар се обяснява в речниците по следния начин: място за продажба на стоки, които са внесени в нарушение на възприетата система в държавата за разпространението им. По този начин в български се образува изразът сива икономика, който обаче не е дефиниран в нито един от досега излезлите речници на българския език.

ВОДЕЩ: Благодаря ви за разясненията, доцент Георгиев.

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух