напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]За термина логистика


БНР, Програма "Хоризонт", 9 декември 2002 г.

 

ВОДЕЩ: В "12 плюс 3" - минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев от Нов български университет. Добър ден, доц. Георгиев.

Б. Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици и господа. Господин Васко Николов от гр. Пловдив ми е изпратил по електронната поща писмо със следното съдържание: Уважаеми господин Георгиев - пише ми господин Николов, Обръщам се към Вас като към един от най-добрите познавачи на българския език за някои разяснения по въпрос, отговор на който не можах да намеря. Напоследък в медиите често се споменава терминът "логистика". Информацията, която намерих в Речника на чуждите думи (издание 1993 г.) не ме задоволява, тъй като смисълът, в която се употребява думата напоследък, не съвпада със значението, дадено в речника. По този повод си позволявам да Ви обезпокоя с молба Вие да ми дадете пълно и съвременно тълкуване на тази дума. Благодаря Ви предварително.

ВОДЕЩ: Какво е написано за думата "логистика" в споменатия Речник на чуждите думи от 1993 г.?

Б. Г.: Наистина написаното в този речник съвсем не се "снажда" със съвременната употреба на тази дума. Първото значение на думата, според този речник, е едно от идеалистическите тълкувания на математиката, което се опитва да отъждествява математиката с логиката, като я превръща в чисто формално символическо изчисление.Второто значение е "празни, безпредметни разсъждения, откъснати от опита и практиката. Подобни тълкувания намираме и в речници, излезли и по-късно: така например в речник на чуждите думи, излязъл през 2000 г., разбираме, че логистиката е философско тълкуване на математиката, свързано с трудовете на Ръсел и неговата школа, с основна концепция възможността цялата математика да се сведе до логиката.

ВОДЕЩ: Логистиката започна да се употребява често във връзка с влизането ни в НАТО?

Б. Г.: Така и повечето речници изпускат значението на думата "логистика" като военен термин. Но логистика е не само военен термин, за което свидетелства и следният пример от българската преса: В хотел "Кемпински - Зографски", София, се открива ИНТЕРКАРГО - Изложение за спедиция, транспорт, логистика, застраховки и софтуер (продължава до 29 април).

ВОДЕЩ: Какво е значението на думата "логистика" като военен термин?

Б. Г.: Американският речник Webster's посочва, че логистиката е дял от военната наука, която се занимава с доставката, поддържането и превозването на материали, персонал и удобства за военнослужещите. Френският речник Le Petit Robert обяснява термина "логистика" като военен термин по следния начин: Изкуството да бъдат съчетавани всички начини за транспортиране, изхранване и разквартируване на военните части. Според същия речник терминът се употребява още от 1874 г. и единствената причина този термин да не се е употребявал в българския военен език вероятно се дължи на факта, че до този момент българската армия беше организирана върху друга доктрина, в която отсъства идеята за логистика.

ВОДЕЩ: Можем ли да отъждествим според Вас логистиката с това, с което се занимават тиловите служби в армията?

Б. Г.: По-скоро като че ли да. Ще ви прочета какво пише Българският тълковен речник по този въпрос: Военни части, снабдителни, транспортни и други органи и учреждения, които непосредствено осигуряват операциите на действащата армия.

ВОДЕЩ: Казахте, че логистиката като термин има и друго значение?

Б. Г.: Да. Френският речник Le Petit Robert ни казва, че логистика е също общността от начините и методите, отнасящи се до организирането на някаква услуга, на дадено предприятие и най-вече на потока от суровини преди, по време и след някакво производство.В този смисъл се говори за логистичен отдел на дадена фирма.

ВОДЕЩ: Надявам се, че след вашите разяснения тези две нова за нас значения на думата "логистика" и на прилагателното "логистичен" ще намерят място в новоизлизащите речници. Благодаря ви за тези разяснения, доцент Георгиев.

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух