напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]Дефиниране на понятието "лоялност"


БНР, програма „Хоризонт“, 16 декември 2002 г.

 

ВОДЕЩ: В „12 плюс 3“ - минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев от Нов български университет. Добър ден, доц. Георгиев.

Б. Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици и господа. Все повече политически партии и организации, предприятия и фирми изискват от своите членове или наемни работници качеството лоялност, като дори го вписват в трудовите и гражданските договори, които сключват.

ВОДЕЩ: Така е. През изтеклата седмица НДСВ обяви, че едно от качествата, на които трябва да отговарят номинираните от тях кандидати за местните избори, е лоялността към НДСВ.

Б. Г.: Именно. Очевидна става нуждата от ясно дефиниране на понятието лоялност, за да се избегнат всякакви възможни спекулации с това понятие.

ВОДЕЩ: Най-често лоялността се разбира като вярност, като преданост. Правилно ли е това тълкуване?

Б. Г.: Правилно е, макар че е твърде общо. Не става въпрос за някаква абстрактна вярност или преданост, а става въпрос за конкретно обозначена вярност и преданост. Говорим за лоялност към държавата, за лоялност към институциите, лоялност към организацията или предприятието, в което работим. Българският тълковен речник от 1994 г. посочва, че лоялност означава „качество на лоялен“. Лоялен на свой ред е прилагателно, което означава: 1. Който спазва установените в дадено място и време закони и обществени норми; и 2. Верен, почтен, добросъвестен към някого или нещо. В Речника на чуждите думи, издаден от „Атлантис“ през 1996 г., лоялността е тълкувана като почтеност, честност и коректност в спазване на правила, договореност и отношения между хората

ВОДЕЩ: В последната дефиниция е употребено съществителното „коректност“. Неговата употреба също е възможно да породи спекулации.

Б. Г.: Така е. За съжаление в Речника на чуждите думи, издание на „Атлантис“, не се съдържа заглавна дума „коректност“ и „коректен“. На помощ отново идва Българският тълковен речник от 1994 г., където отново добросъвестно е отбелязано, че коректност е „качество или проява на коректен“. Прилагателното „коректен“ на свой ред е обяснено като 1. Правилен, образцов, безукорен; и 2. Тактичен, учтив. Така че в дефиницията на Речника на чуждите думи, издание на „Атлантис“, коректността може да се замени с думата „безукорност“.

ВОДЕЩ: Какъв вид тогава ще придобие тази дефиниция?

Б. Г.: Почтеност, честност и безукорност в спазване на правила, договореност и отношения между хората. Но все пак повтарям: това са измеренията на лоялността в най-общ план. Би било добре, когато на всеки един от нас му включват в договор, който предстои да подпише, клауза за лоялност, да изискваме точните параметри на тази лоялност, за да знаем какво точно имаме право или нямаме право да правим и по този начин да си спестим излишни неприятности и тревоги.

ВОДЕЩ: Еднопосочна ли е лоялността? Казахте преди малко, че се говори за лоялност към държавата. Може ли да се говори за лоялност на държавата към своите граждани?

Б. Г.: Несъмнено, макар че е много трудно според мен да накараш властимащите да бъдат лоялни към тези, които управляват. Но ако в едно общество като основна ценност наистина е въздигнато сътрудничеството, това означава, че лоялността трябва да бъде двупосочна.

ВОДЕЩ: Наближават коледните и новогодишните празници...

Б. Г.: Нали няма да ме питате как се оформят поздравите върху коледните и новогодишните картички?

ВОДЕЩ: Не, няма. Но това е последният наш разговор по езикови въпроси за 2002 година.

Б. Г.: Така е. Пожелавам на всички свои слушатели и на слушателите на програма „Хоризонт“ като цяло по време на тези светли празници да се помъчат да забравят за всички свои грижи и да живеят с надеждата, че 2003 година ще ни донесе на всички нас повече радост и спокойствие.

ВОДЕЩ: Благодаря ви, доцент Георгиев.

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух