напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2003 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]Политици или държавници


БНР, програма „Хоризонт“, 20 януари 2003 г.

 

ВОДЕЩ: В „12 плюс 3“ - минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев от Нов български университет. Добър ден, доц. Георгиев.

Б. Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици и господа. Често в днешното публично пространство можем да чуем израза политици и държавници. На пръв поглед този израз понякога дразни, защото най-често сме склонни да смятаме, че думата политик и думата държавник са синоними.

ВОДЕЩ: Какво казват речниците по този въпрос?

Б. Г.: В Българския тълковен речник като синоним на думата политик е посочена думата държавник, но при тълкуването на думата държавник не е посочено, че тя е синоним на политик. Същевременно можем да чуем оценъчни изказвания от вида на Хикс е голям държавник, но лош политик или от вида на В България има много политици, но малко са държавниците. Тези изрази посочват, че в съзнанието си правим някаква тънка разлика между значенията на двете думи.

ВОДЕЩ: В снощното си интервю по „Всяка неделя“ главният прокурор каза, че от Аристотел насам се спори какво е това политика. За да разграничим добре думата политик от думата държавник, е може би добре да започнем от изясняването на това какво е политика?

Б. Г.: Бившият холандски хлебар и осемседмичен политик - забравих му името - този, който не ни ще в Европейския съюз, защото столицата на България приличала на Москва от преди 50 години, каза по същата тази „Всяка неделя“, че политиката е бизнес. Екстравагантна гледна точка като изказ, но в същността си е вярна. Аристотел казва, че всеки политик е необходимо да притежава следните три умения: икономически, стратегически и реторически умения. Стратегическите умения Аристотел разбира като умения успешно да се водят бойни действия с цел победа над противника по време на война. Съществува и друга гледна точка какво е това политиката. Политиката е изкуство да защитаваш определени интереси по такъв начин, че да не се накърняват нечии други интереси. С други думи, политиката е изкуство, чиято цел е да се осъществи сътрудничество между гражданите в едно общество, независимо от техните обществени, религиозни, културни и всякакви други убеждения.

ВОДЕЩ: Следователно политикът би трябвало да бъде човек, който владее това изкуство в достатъчна степен?

Б. Г.: Именно. Неслучайно съществува изразът професионален политик. А той съществува поради това, че не само у нас в политиката съществуват все още немалък брой случайни хора, които са си въобразили, че са в състояние да упражняват това изкуство. Начеващият холандски политик, който през изминалата седмица обсеби българските медии, показа, че иска да бъде политик, който не иска да практикува политика. Вероятно има немалко хора в Европейския съюз, които мислят като него, но те не са в политиката. Да казваш в прав текст, както гласи модниятт израз, това, което наистина мислиш, не е политическо поведение в демократична държава. Иначе, ако сме извън рамките на демокрацията, можеш да си позволиш всичко: например можеш като Хрушчов навремето да си свалиш обувката и да тропаш с нея по масата.

ВОДЕЩ: По какво според вас се различава политикът от държавникът?

Б. Г.: Речникът ни обяснява, че държавникът е лице, което участва в управлението на една държава. В това се състои формалната разлика между държавника и политика. Политикът може да бъде политик и без да е ангажиран пряко или косвено в управлението на държавата. Но съдържателната разлика според мен е следната: държавникът осигурява изпълнението на стратегическите цели на държавата и на народа, когато има консенсус по тези цели, осигурен с работата на политиците, които представят и защитават различните интереси в едно общество, а понякога дори когато има само предполагаем консенсус по тези цели. Затова на пръв поглед изглежда, че държавникът като че ли загърбва постигането на положителния компромис между различните интереси в едно общество и като че ли действа в някои случаи авторитарно. Държавникът трябва да гледа по-глобално на нещата от политика. Така можем да си обясним смислеността на двете оценки, с които започнах: Хикс е голям държавник, но лош политик и В България има много политици, но малко са държавниците. Ако трябва с по един глагол да изразим какво е основната задача на политика и на държавника, аз бих направил това по следния начин: политиците преговарят, а държавникът действа въз основа на постигнатото чрез политическите преговори.

ВОДЕЩ: Благодаря ви, доцент Георгиев.

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2003 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух