напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2001 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]Какво е това "тероризъм"?


БНР, Програма "Хоризонт", 1 октомври 2001 г.

 

ВОДЕЩ: В "12 плюс 3" – минутите с вашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев. Добър ден, доц. Георгиев.

Б. Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици и господа. От 11 септември насам ключова дума за цивилизования свят стана думата "тероризъм". Обявена е тотална война на тероризма. Само че се чуха гласове, които питат срещу какво ще се бори цивилизованият свят, защото се оказа, че няма ясна дефиниция за това какво е тероризъм.

ВОДЕЩ: Атентатът срещу Световния търговски център и срещу Пентагона недвусмислено се определят като "тероризъм"?

Б. Г.: Така е и в този случай никой не оспорва, че става въпрос именно за терористична акция. Но в други случаи (дано да са по-малко) може би няма да бъде толкова лесно еднозначно да се определи дали става въпрос за тероризъм, или за нещо друго.

ВОДЕЩ: Какъв е произходът на думата "тероризъм"?

Б. Г.: Думата "тероризъм" е производна от думата "терор". Така че проблемът е ясно да се определи какво означава думата "терор".

ВОДЕЩ: Как българските речници дефинират думите "тероризъм" и "терор"?

Б. Г.: В Българския тълковен речник е казано, че тероризмът е упражняване на терор. На свой ред терорът е определен като заплаха за използване на насилие и жестокости или като упражняване на насилие и жестокости за всяване на страх, ужас у някого, за постигане на определена цел, обикновено политическа. Посочено е, че думата е латинска по произход.

ВОДЕЩ: Какво означава думата "терор" в латински?

Б. Г.: Означава страх, ужас, страшилище, ужасни неща. Но основното значение е все пак страх.

ВОДЕЩ: Така че дефиницията в Българския тълковен речник е добра?

Б. Г.: Напълно.

ВОДЕЩ: Тогава откъде възниква проблемът?

Б. Г.: Българинът, който изглежда е заразен от херостратовия комплекс....

ВОДЕЩ: Да припомним какво означава "херостратов комплекс"?

Б. Г.: Херострат е грък от Ефес, опожарил през 356 г. пр. Хр. храма на Артемида, смятан за едно от седемте чудеса на античния свят, за да се прослави и влезе в историята дори и с цената на такова пъклено дело.

ВОДЕЩ: Значи и през Античността са се случвали такива зловещи неща?

Б. Г.: О, да. Както казва Еклесиаста: нищо ново под слънцето. Та херостратовият комплекс се изразява в това, че като не може да се влезе по друг начин в историята, се влиза по такъв зловещ начин.

ВОДЕЩ: В какво се проявява този херостратов комплекс у българина?

Б. Г.: Започна да се говори, че едва ли не българите сме изобретили тероризма, че Васил Левски от гледище на Османската империя е бил терорист. Припомня се случката със солунските гемиджии и се дискутира дали ВМРО не е била някога в същината си терористична организация. Такива неща си говорят хората, когато стане въпрос за тероризма и за атентата от 11 септември.

ВОДЕЩ: Вие изглежда не сте съгласен?

Б. Г.: Не съм историк и не мога да кажа дали ние сме изобретили тероризма, така както сме изобретили бомбардировката със самолет. Определено не съм съгласен, че Левски е терорист, защото (доколкото ми е известно) никой от цивилното население в Османската империя не е пострадал от неговите действия. А именно в това е отличителната страна на тероризма: обект на терористите са цивилното население и обществените сгради, като по този начин се цели цивилното население да бъде уплашено и ужасено. Никаква кауза според мене не може да оправдае въвличането на цивилното население като потърпевш и разрушаването на граждански обекти.

ВОДЕЩ: И в заключение...

Б. Г.: В заключение, за да няма никакви недоразумения, към цитираната преди малко дефиниция трябва да се прибави още нещо, за да няма съмнения дали дадена акция е терористична, или не.

ВОДЕЩ: Какво е това допълнение?

Б. Г.: Да се добави изразът "по отношение на цивилното население и граждански обекти" и дефиницията да придобие следния вид: заплаха за използване на... или упражняване на насилие, жестокост по отношение на цивилното население и граждански обекти за всяване на страх, ужас у някого най-често с политическа цел.

ВОДЕЩ: Благодаря Ви, доцент Георгиев. Текстът на този разговор можете да прочетете в българската виртуална библиотека, чийто електронен адрес е www.slovo.bg

 

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2001 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух