Литературен форум  

Брой 5 (428), 26.09. - 02.10.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Лора Шумкова

Био-то на семиотиката

Шестото издание на традиционната Ранно-есенна школа по семиотика, организирана от Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания към Новия български университет, се състоя между 8 и 12 септември в комплекса “Св. св. Кирик и Юлита” край Асеновград. В школата участваха 30 студенти от НБУ – стипендианти на фондация “Отворено общество” и техни колеги от Гърция и Италия. Те имаха възможност да се запознаят с актуалните проблеми на биосемиотиката и общата семиотика, както и да осъществят контакти помежду си и с лекторите в неформална обстановка.

Любимец на студентите стана проф. Калеви Кул от Тартуския университет (Естония), който в три лекции представи историята на семиотичните идеи в биологията, сред които почетно място заемат трудовете на естонския учен Якоб фон Юкскюл (1864-1944). Лекциите на проф. Кул хвърлиха мост над пропастта, разделяща хуманитарните от точните науки, с твърдението, че съвременната парадигма на теоретичната биология разглежда живите организми не като съвкупност от молекули, а като мрежа от съобщения.

Лекцията на проф. Богдан Богданов на тема “Човекът – душа и тяло или две тела. Един опит за съвременно разбиране на човека от гледна точка на тялото” защитаваше провокативната теза, че тялото е много по-сложна система от културната среда. Опирайки се на трудовете на Хусерл, Мос, Рут Бенедикт, Маргарет Мийд и Мери Дъглас, проф. Богданов обоснова идеята да използваме гледната точка на тялото за по-продуктивно разбиране на човека.

Доц. Фредерик Стйернфелт от Копенхагенския университет (Дания) демонстрира един по-философски подход към биосемиотиката, свързвайки я с формалната онтологяи и разбирането на Пърс за даграма. Особено атрактивна беше лекцията му на тема “Онтология и семиотика на шпионажа”, която се опитваше да обоснове механизма на шпионажа и особеностите във взаимоотношенията между шпионина и обществото.

Доц. Дагмар Шмаукс от Изследователския център по семиотика към Техническия университет в Берлин (Германия) поднесе на аудиторията подробни класификации на стратегиите за представяне на невярна информация в медиите, на текстовото и графичното представяне на мълчанието и на характерните черти и предназначението на виртуалните животни.

Доц. Вана Тентокали и Илияс Граматикос от Аристотеловия университет в Солун (Гърция) разказаха за един образователен проект за обучение на студенти по архитектура, в основата на който стои разбирането за сградата като текст, който се конструира и “чете” подобно на литературните текстове.

Д-р Антон Фюрлингер от Виена (Австрия) говори за изследванията на възприятията и поведението и за разликите между човека и животното. А с лекцията си "Сугестиката на скъпоценните камъни" проф. Рангел Гюров от НБУпочти успя да убеди аудиторята, че камъните също са живи същества.

Особено оживени бяха дискусиите по време на двете кръгли маси: “Югоизточна Европа срещу Балканите. Знакова идентичност (или Алеко Константинов срещу Горан Брегович)” с водещ доц. Борислав Георгиев от НБУ и “Култура на интерпретациите – пост-модерност и медии” с водещ Кристиан Банков от НБУ. И двете кръгли маси тематизираха националната идентичност от различни перспективи: лична, регионална и глобална. Разгорещените полемики, които продължиха на квадратните маси до късно през нощта, показаха, че колкото и да е досаден, въпросът с идентичността все още стои на дневен ред.

Поздравяваме Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания за успешното поддържане на великолепната традиция на Ранно-есенните школи и пожелаваме на останалите академични и научни институции да си вземат поука и да организират подобни школи и в други дисциплини.

Българската литература

© 2000 Литературен форум