Литературен форум

ISSN 0861-2153

 

НОВИЯТ БРОЙ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 


 

Директор: Марин Георгиев
тел. 988-10-69, факс 981-55-85

Редакционна колегия: Милена Димова, Мария Станкова
Стефан Божков
(графичен дизайн)
Лора Султанова
(коректор)
Лиляна Михайлова (предпечат)
тел. 981-32-65; 988-08-03

E-mail: litforum@slovoto.org

Каталожен номер: 425

Вестникът се списва по волята на дарителите в къщата, където е и музеят на Яворов.
София 1000,
ул. "Г. С. Раковски" 136, III ет.

паметник на Яворов

Българска пощенска банка АД - клон "Солунска"
Банков код 92079400
Банкова сметка в лева - 1042863423
Банкова сметка в щатски долари - 1142863411

Webmaster: Мартин Митов. Онлайн изданието на вестника излиза със съдействието на Сдружение Словото.

© Литературен форум