Брой 33

Литературен вестник

10-16.10.2001
Год. 11

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

ИЗДАТЕЛСТВО

 

Периодическо списание

Критика и хуманизъм

кн.11, бр.2/2001

бомба

 

 • критика и хуманизъмтема на броя: Науките за човека: социални и/или хуманитарни
 • Стилян Йотов, Неосъзнатият нормативизъм в "науките за духа"
 • Лиляна Деянова, Микро-историята като следа
 • Аксел Хонет: Признанието е основен механизъм на социалното съществуване, интервю на Красимир Стоянов
 • Аксел Хонет, Социалната динамика на пренебрежението
 • Жак Ревел, История и социални науки: прочити на един френски дебат около 1900 година
 • Ерик Бриан, Срещу една басня за произхода на социалните науки (Администратори и геометри в XVIII век)
 • Благовест Златанов, Структурализмът: начини на американска употреба
 • Люк Бежен, Юридическа власт и моралност
 • Милена Якимова, Проблемът за рефлексивността и (не)сводимостта на ценностните редове
 • Рефлексии върху изворите
 • Кольо Коев, Ценност и субективен смисъл в икономическия живот: теоретичният пробив на Карл Менгер
 • Александър Кънев, Върху ставането на ранната философия на Витгенщайн
 • Деян Деянов, Превърнати форми и некласическа рационалност
 • Хараламби Паницидис, В.В.Розанов и неговата концепция за разбирането
 • Дебат
  • Свидетели (разговор между Деян Деянов и Зелма Алмалех)
 • Актуално
  • Нина Николова, Риск печели, риск губи
 • Арт пространства
  • Triumviratus Art Group, Проектът "Бастард"
  • Емил Димитров, Пародии и шаржове на идеи и мислители
 • Рецензии
  • Светла Маринова, (Новите "стари") граници на социологията
  • Васил Пенчев, Световното рисково общество, общество в нескритост?
Виртуалната библиотека!

© Литературен вестник