Брой 38

Литературен вестник

14-20.11.2001
Год. 11

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

ИЗДАТЕЛСТВО

 

ВИТРИНА

 

Жак Дерида, "Другото оглавяване" Жак Дерида, "Другото оглавяване", прев. от френски Владимир Градев, изд. "ЛИК", С., 2001, 79 с., 2.90 лв.

Книгата включва две статии на Дерида (в чудесен превод на Владимир Градев), печатани преди това в европейската преса, които размишляват за "отекването на думата днес" и говорят за съдбата на Европа; които питат какво е това културна идентичност и изобщо идентичност и къде и как по принцип идентичността се пресича с различията.

Жак Дерида Жак Дерида, "Вяра и знание", прев. от френски Владимир Градев, изд. "ЛИК", С., 2001, 132 с., 4.90 лв.

"Вяра и знание" понечва да говори не толкова за религията, колкото "откъм религията", за да мисли битието й днес, когато не просто традицията, а виртуалността и медиите го определят. Книгата пита и за самото име (осигуряването на потекло чрез етимологиите), за вярата и опита на вярването, за прошката и нейните граници...

Валери Стефанов, Валери Стефанов, "Литературата и нейната съдба", ИК "Анубис", С., 2001, 37 с., 1 лв.

Книгата събира кратки есета, които демонстрират как може да се говори за литературата вътре в актуалния опит за нея, какво означава литературата днес и какво се случва с нея, какви обществени практики и нагласи поддържат нейната цялостна институция, как се променят фигурите на автора, читателя, кой и как си присвоява гласовете в отделното произведение и пр., и пр.

Казуо Ишигуро, Казуо Ишигуро, "Остатъкът от деня", прев. от английски Правда Митева, изд. "Рива", С., 2001, 223 с., 6.90 лв.

Казуо Ишигуро е сред най-популярните и превеждани автори в съвременната английска литература. Романът му "Остатъкът от деня" е отличен през 1989 г. с авторитетната награда "Букър" и е преведен на повече от 30 езика. Дванадесет години след излизането му, а и доста време след успеха на филмовата версия с участието на Ема Томпсън и Антъни Хопкинс, най-после и българските читатели ще могат да прочетат оригинала.

Ф. Спрингер, Ф. Спрингер, "Бугенвил", прев. от нидерландски Нина Сиракова, ИК "Златорогъ", С., 2001, 127 с., 3 лв.

"Бугенвил" е поредното заглавие, чрез което преводачката Нина Сиракова и издателите от "Златорогъ" продължават подетото запознаване със съвременната холандска литература. Усилие, което си струва да бъде забелязано, защото то действително отпраща към спецификите на една почти неизвестна в България култура.

Маргарита Серафимова, Маргарита Серафимова, "Писмото и романът", УИ "Св. Кл. Охридски", С., 2001, 196 с.

Книгата на Маргарита Серафимова представя особеностите на френския епистоларен роман от епохата на Просвещението. Тя изследва жанра на писмото, трансформациите, които се случват с него, когато бива абсорбирано от литературата, сочи жанровите идентификации на писмото и представя прочити на някои от най-представителните епистоларни романи от ХVIII век.

Виртуалната библиотека!

© Литературен вестник