Брой 5

Литературен вестник

6.-12.02.2002
Год. 12

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

ИЗДАТЕЛСТВО

 

 

ЛЕЦ

Ян Кот

 

Видях го за последен път две седмици преди да отпътувам за Америка. Беше по пладне, но в кафенето на ПИВ, ама не в дъното, дето са масичките, а току пред изхода, където на поставки бяха изложени новите книги на издателството. Знаех, че е тежко болен, напоследък говореха, че имал метастази. Наистина изглеждаше зле, дрехите му направо висяха. "Полюбувай ми се - рече той. - Не съм вече никакъв евреин, а полуевреин".

Две седмици по-рано имаше същия землист цвят, но не беше тъй поразително слаб. И тогава се видяхме в кафенето на ПИВ. Лец донесе дебел плик, облепен с американски марки. От него измъкна големичка книга. Разлисти я. "Виж - каза - афоризмите на Лец и стихчета от Библията. Какво бих могъл да искам повече? Покрай Лец цитират и Господ Бог."

"Неграмотните трябва да диктуват." И ми разказа как е открил този афоризъм. Точно така се изрази: "открил". Защото най-бляскавите от неговите мисли имаха нещо общо с откритията - от-крития, сякаш преди са били някъде и само е трябвало да ги зърнеш. А Лец виждаше, и още как. "Бях у приятели. От съседната стая долитаха гласове. Открехнах вратата. Две момиченца имаше там. Голямото беше на шест, а по-малкото - на не повече от четири годинки. Малкото доста високо диктуваше приказка. "Трябва да диктувам - ми каза то - защото не умея да пиша." И задиктува приказката си на по-голямото. Това би могло да е епизод от комедия. Афоризмите на Лец, дори най-неканените, си бяха като замрели за миг и завинаги комични епизоди. Ала после виждахме същата комичност да се преиграва и върху политическа сцена. "Неграмотните трябва да диктуват".

Понякога афоризмите на Лец придобиваха обаянието на приказките. Но на приказката, видяна откъм другия край. Магическият Сезам се отваря чрез заклинание. Отваря се, за да влезеш вътре. Но какво ли е заклинанието, за да те пусне? "Сезам, отвори се! Искам да изляза." И още един афоризъм за произхода на същия страх. "Не си разказвай сънищата! Ами ако фройдисти са дошли на власт?"

Друг, също плод на наблюдение - лежат на плажа красавици. "Интелигентни ли са голите жени" Допускаме, че да. Ами ако не са? Тогава? Афоризмът не е предназначен за жени. Дори да са интелигентни.

Май Адам Тарн беше първият, който си даде сметка каква театралност притежават афоризмите на Лец. И не само, че са проникновена комедия с комични фойерверки в нея, а че по даденост са такива. "Какво ще правиш - пита ме познат, - ако в собственото си легло завариш любовника на жена ти с друга хубавица?" В "Диалог" Тарн използваше афоризмите на Лец при поместваните там свои пиеси и статии. За всяка своя "невчесана" мисъл Лец изискваше отделен хонорар. Това беше равностойността на грам чисто злато по последния курс на борсата във Виена. Лец се смяташе за поданик на Франц Йосиф и не признаваше друга борса освен виенската. Два месеца след нашия разговор в кафенето на ПИВ, той почина от рак.

 

Санта Моника, януари 1990

Преведе от полски БОГДАН ГЛИШЕВ

Преводът е направен по "Диалог", 1990, 2 /401/, год. ХХХ, стр. 159

Виртуалната библиотека!

© Литературен вестник