ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК

 

НОВИЯТ БРОЙ

КОНТАКТИ

АРХИВ

ИЗДАТЕЛСТВО

 

 
 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Юлия Кръстева (Париж), Богдан Богданов (София), Кристиян Редер (Виена), Боян Биолчев (София), Ханс Улрих Рек (Кьолн), Никола Георгиев (София)

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Георги Господинов (главен редактор), Бойко Пенчев (зам.главен редактор), Малина Томова, Пламен Дойнов, Амелия Личева

Редактор на страницата "ФоноГраф": Катя Атанасова
Редактор на страницата "Сцена" и "На фокус": Камелия Николова

Издател: "Литературен вестник" ООД

Адрес: СОФИЯ 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 136

Банкова сметка: 100 647 392 8 Пощенска банка - СОФИЯ

Ръкописи не се връщат! Хонорари се изплащат всяка трета сряда на месеца от 12.00 до 15.00 ч.

Факс: 51 94 82

E-mail: litvestnik@yahoo.com

Център за изкуствата Сорос
Вестникът излиза с помощта на Център за изкуства "Сорос"

Webmaster: Мартин Митов. On-line изданието на вестника се осъществява със съдействието на Сдружение "Словото"

Рубриката "На фокус" се поддържа от Национален фонд "Култура"

 

ISSN 1310-9561

Виртуалната библиотека!  

 © Литературен вестник