Словото

Сдружение с нестопанска цел

СЛОВОТО

 

 

ДЕЙНОСТ

ЧЛЕНОВЕ

УСТАВ

ИЗДАТЕЛСТВО

ИМЕЙЛ

ПОМОГНЕТЕ!

ЗА РЕКЛАМА

 

Всички дейности на Сдружение "Словото" се извършват с доброволен труд. Ако искате да помогнете с дарение или спонсорство използвайте посочената по-долу банкова сметка:

 

Общинска банка АД

клон Младост

ж.к. Младост 3, бл. 305

IBAN номер BG08 SOMB 9130 1019 0050 01

 

 

 

 

Пишете в платежното нареждане за какво точно бихте искали да се използва изпратената от вас сума!

За контакти при желание за дарение, спонсорство или реклама на сайтовете ни пишете.

Благодарим на нашите дарители:

  • Стаматова - 50 лв.
  • Димитрова - 30 лв.
  • Валери Рибаров - 50 лв.
  • Валентина Славчева - 30 лв.
  • Росица Живкова - 200 лв.
  • ......
 

 

 Слово.бг 

 ХуЛите 

 Словеса