Словото

Сдружение с нестопанска цел

СЛОВОТО

 

 

ДЕЙНОСТ

ЧЛЕНОВЕ

УСТАВ

ИЗДАТЕЛСТВО

ИМЕЙЛ

ПОМОГНЕТЕ!

Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел "Словото" от 2006 г. е Светла Стайкова.

Членове на Управителния съвет са: Георги Величков и Константин Павлов.

Членове на Сдружението към момента:

- Мартин Митов;

- Калина Григорова;

- Живко Иванов;

- Пламен Барух;

- Елена Николова;

- Вера Бучкова;

- Горица Петрова;

- Найден Найденов;

- Светла Стайкова;

- Вася Константинова;

- Гергана Стойчева.

 

Сайтът "ХуЛите" се ръководи от екип в състав: Найден Найденов (ръководител), Светла Стайкова и Вася Константинова.

Сайтът "Словеса" се ръководи от екип в състав: Мартин Митов (стопанин) и Гергана Стойчева (главен редактор).

 

 

 

 Слово.бг 

 ХуЛите 

 Словеса