Slovoto

Змей Горянин


Биографични бележки

                      


                     напред горе назад Обратно към: [български автори][СЛОВОТО]

                     СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА ДОПЪЛВАНЕ!

                     Източник: Змей Горянин, "Епиграми", Българска сбирка, С. 2000; ISBN 954-9502-38-4. Набрал и въвел в мрежата: Мартин Митов

                     © 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух