Slovoto

Козма Презвитер

Биографични бележки

портретПрезвитер Козма е старобългарски писател от 10. век. Той се издигнал по пътя на самообразованието – поне така може да се заключи от неговото признание, че бил „прост и неучен“. Творил е в Преслав, в двора на св. цар Петър I (927–969). Свидетелствата за живота му са оскъдни, затова данни за него се черпят единствено от произведенията му. Съчинението достига до нас не в авторов оригинал, а посредством по-късни преписи. Оцелели са общо девет преписа, най-старият от които е т. нар. Волоколамски препис от 1494 г., който се съхранява в Москва. Едни от преписите са с надслов „Словото свѧтаго Козмы презвѵтера на еретикы, препрҍніе и поученіе ѿ божественых книгъ“, а други: „Недостойнаго Козмы презвитера беседа на новоѩвившуюсѧ ересь богумилоу“ (използвана и тук). Произведението е разделено на две основни части – „Беседа против богомилите“ и „Поучение от божествените книги“. Изградено е в полемичен стил. Смята се, че първоначално това са били две отделни творения, а впоследствие някой преписвач ги е събрал в едно, с едно общо заглавие.

Публикуваният тук текст е взет от книгата на д-р Васил Сл. Киселков „Беседа против богомилите“ (Хемусъ, С. 1938 г.) и е преведен по препис от 16. век, първоначално съхраняван в Соловецкия манастир, после – в библиотеката на Казанската духовна академия. Взет е предвид и преводът на текста от 1494 г., издаден от проф. М. Г. Попруженко в книгата му „Козма Презвитеръ“ (БАН, С. 1936). Добавените за яснота на текста думи са заградени в скоби.

 


напред горе назад Обратно към: [Козма Презвитер][СЛОВОТО]
© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух