напред назад Обратно към: [Стихотворения, печатани през 1881-1885][Иван Вазов][СЛОВОТО]Горан


Огънят тлееше лениво

и в гъстий полунощен мрак

блещеше бледно, мърчаливо;

наокол тъмният букак

шептеше с вятъра сънливо.

 

Иван свърши разкaза свой

с пожар запален във очите.

Радой, Радой! – викнаха всите, –

сега да чуйм що знай Радой! –

И будната, безгрижна чета,

от трепкавия плам огрета,

Радоя тясно окръжи

и нaпна слух да чуй готова

история проклета, нова...

Радой главнята разтроши,

бликнаха искри извисоко

и сред мълчаньето дълбоко

подзе: „Какво да кажа вам?

Аз малко видях, малко знам,

дълбоки рани на сърцето

кат другите не крия аз,

с разкaз горчив, с мъченье вето

не мога развълнува вас.

Но сe едно: против тирана

омраза страшна и аз храна

и кръв да лея съм готов...

Ща ви разказвам за любов.

„Любов! Любов! – това добро е,

любили сме, кажи, Радое!“

Радой подкачи с тихен глас:

„Историята не е стара,

но струва да я кажа аз,

фанете, ако щете, вяра:

по-друго не знам тоя час.

За хляб в селото снощи слязох,

взех пупал и тютюн, и сол,

на връщане – когато влязох

в гората, при Зелени дол,

срещнах девойка млада тамо,

върви – с кобилица на рамо.

 

Тупна сърцето. Аз сетuх,

че в жили ми кръвта гореше,

едвам поимах моя дих,

а тя към мене сe вървеше.

 

Девойко мила, добър час! –

казах u с разтреперан глас,

и без да ща, се спрях омаян,

и взрях се в нея кат пиян;

макар в сукман, но нейний стан

като от мрамор бе изваян.

Тя гледаше на мен без страх,

тя беше стройна и висока,

тя беше румена, чернока

и кат сложи котлите с смях,

дал бог добро, каза ми... Ах,

стори ми се, че се залюбих!

Забравих де съм и кой бех,

страхът и дързостта изгубих

и само нея веч видех.

 

Стъмни се скоро. Зад бърдата

червено слънцето се скри,

прибраха се отвън стадата

със бяг, с мучане и с игри.

Млъкна гора, млъкна долина,

млъкнаха викове, звънци

и из вечернята мръчина

писнаха ранните щурци.

Бе време вече да си тръгна,

но бях омаян и упит

и нямах мощ да се изтръгна

из тоя буден сън честит.

Милана и тя не спешеше,

трепереше и нейний глас.

Във тоя хладен, късен час

таз среща ней приятна беше,

тя срамежливо, бъблешком

мълвеше думи простодушни,

като зефиря, кога шушне,

и свойта ръка мълчешком

отпущаше в ръка ми жежка

да я цалувам в страст лудешка.

Уви, за пръв път пожалех,

задето там при Дунав синий

над сабята се аз заклех;

задето чедо аз не бех

на тия дивите долини;

задето нямах право аз

да жертвувам на таз девица

живот, сърце и ум, и страст.

– Не са те вече в мойта власт –

за друга – славна годеница,

живея, служа и ща мръ.

Но ах, как страшно аз горъ!

 

Накрай Милана тихо рече:

– Ах, късно, божичко, е вече.

Прощавай... мама ще гълчи –

и със наведени очи

грабна кобилицата леко.

– Къде стоиш? – Тук недалеко,

но с мен недей ти дохождa,

вземи си спомен таз калина

и утре пак по хладовина

аз тук ще дода за вода... –

Каза, подаде и изчезна

във нощната мъглява бездна

и дълго йощ се взирах аз

към тамо, дето тя отмина,

и дълго слушах нейний глас,

и дълго мислех и без свяст

цалувах нейната калина.“

Радой свърши и своя дар

из пазва трепетно извади

и на другарите си млади

показа цветето със жар.

Но две пламтящи очи в мрака

се бяха впили във юнака.

...........................................

И скоро падна тма и сън

покрай загасналий огън.

 

(Следва)

 


напред горе назад Обратно към: [Стихотворения, печатани през 1881-1885][Иван Вазов][СЛОВОТО]
© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух