напред назад Обратно към: [Post festum][Пламен Дойнов][СЛОВОТО]Ръмят сами очите Му...


Ръмят сами очите Му, запяват

изтичащи. Гробарят със замах

изхвърля сатанинския Си смях,

щом види мъртъвците да въстават.

 

Обграждат Го с мъждукащи бутилки,

Въздъхват костите, скрипти молец:

- Къде е Осквернителят-лъжец?

- Къде е? - святкат очните костилки.

 

Гробарят стиска кривата чекия,

подостря коренчето на скръбта,

ухилен, плюнчи моите листа

и казва: - Той отиде при Мария.

 

И хукват те по малките ми дири...

А там - надгробни плочи от чела

димят, пръхти бензинена мъгла -

неистово четат, но не разбират...

 

 

Гробовете пеят...

 


напред горе назад Обратно към: [Post festum][Пламен Дойнов][СЛОВОТО]

 

© 1992 Пламен Дойнов. Всички права запазени!

 


© 1999-2021, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух