напред назад Обратно към: [Светлик на душата][Иванка Денева][СЛОВОТО]Отзиви за антологията


СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА, МОЛИТВА ЗА СВЕТЛИКА В ЧОВЕШКАТА ДУША, СП. "ЖАЖДА", ИЗДАНИЕ НА ИК "ЖАЖДА" - СЛИВЕН И СЪЮЗА НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ - СОФИЯ, СЛ., 2001, КН.4

На корицата - детайл от картината Дървета в гората, 1929 г., художник Николай Куприянов

"Лаконично-изразителна, философска по характер, "Светлик на душата" е предопределена от стихията на живота-терзание. (стр. 28)

Книгата на Иванка Денева е интересна от гледна точка трактовката на мотивите, изповедността на тона, психологизирането на образите, изследване състоянията на Аза, превъплъщенията на Душата. За силата на поетичните внушения спомагат образите-символи, метафоричността, персонификацията, стилистичната роля на анжамбмана.

"Светлик на душата" е книга-равносметка, обагрена от авторовото философско отношение към участта на човека, към света и времето. Дълбоко осмислени, поетичните късове в нея носят пречистваща сила, обогатяват светоусещанията ни.Не бих сгрешила, ако я определя като молитва за светлика в човешката душа" (стр.29).

 

 

ГЕОРГИ КОЛЕВ, ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА ДУШАТА, В-К "ЛИК", ГОДИНА II, БР.16 ОТ 17.Х-23.Х. 2000 Г.

 

"Светлик на душата" респектира още с първия прочит. Колкото читателят дълбае в стиховете на поетесата, толкова повече се откриват различните преображения на човешката душа, толкова повече човек осмисля своя живот и този на другите , изконни начала, безвремието в душата на съвременниците си, зигзагообразната житейска пътека и човешка съдба, позицията на твореца и неговата тъжна усмивка на добър познавач и ценител. Тази мисъл най-добре се защитава и утвърждава от художествената структура на поетичната книга с трите раздела: "Душата - ранена бреза", "Природна душа", "Светлик на душата". В тази последователност и правдивост на изображението ще открием не само оценъчни мигове и авторова позиция, но и вярна картина на емоционална съпреживяност" (стр. 7)

 


напред горе назад Обратно към: [Светлик на душата][Иванка Денева][СЛОВОТО]

 

© 2000 Иванка Денева. Всички права запазени!

 


© 1999-2021, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух