напред назад Обратно към: [български народни песни][СЛОВОТО]Янго, мала моме


- Янго, мала моме,

Дане, Дане!1

Село е бегало,

село Бобошево

и па Малашево.

Сал е останала

Янгя, мала мома -

и она че бега,

платно да доткае,

дари да докрои,

ковчег да допуни.

Па платно е доткала,

дари докроила,

ковчег допунила,

па е побегнала

през гори зелени.

Петре, млад ловджия,

он по гори оди,

та си лова лови.

Не улови Петре

лова, що се лови -

еленче трекече,

нел улови Петре

Янгя, мала мома.

За рака я фана,

дома я отведе.

Отдалеко иде,

иде и па вика:

- Момкини дворкини,

мори излезте,

порти отворете

и па изнесте

две метли брезови,

да измете Янгя

два двора големи,

лице да запраши,

ега огрознее!

Послушали са го

момкини дворкини,

та са излезнали,

порти отворили;

и па са изнели

две метли брезови,

та измела Янгя

два големи двора,

лице запрашила,

мало огрознела.

Па извади Янгя

бела тестемеля,

лице прбрисала,

п' - убава станала.

Провикна се Петре:

- Момкини дворкини,

мори излезнете

и па изнесете:

две реш'та сребрени;

и па изнесте

две кила пченица

да отсее Янгя,

лице да запраши -

ега огрознее.

Послушали са го

момкини дворкини,

те са излезнали

и па са изнели

две реш'та сребрени,

две кила пченица.

Отсеяла Янгя,

лице запрашила,

мало огрознела.

Па извади Янгя

бела пещемела,

лице пребрисала,

п'убава станала!

 


1 - Повтаря се след всеки стих

 


напред горе назад Обратно към: [български народни песни][СЛОВОТО]
© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух